Bak kulissene /

Fra 250 søkere til 14 nye kabinansatte

Når Widerøe ansetter nye kabinmedarbeidere skal flere hundre søkere siles ned til noen få, helt spesielle kandidater. Det er nemlig ikke hvem som helst som har «grønt blod» i årene og som egner seg til en jobb alene i kabinen.

Da Widerøe før jul utlyste ledige stillinger for kabinansatte, rant det inn med søknader. Over 250 personer meldte sin interesse. Menn og kvinner i alle aldre og fra alle landsdeler.

Av de 250 søkerne har kun 14 blitt valgt ut til Widerøes kabinkurs, som varer i nesten fem uker.

I prosessen med å gå fra 250 søkere til 14 nye kabinansatte som er klare for luften, går kabinsjef Elisabeth Banks og psykolog Helge Brovold grundig til verks:

– Vi ser etter kandidater med en kvikkhet og et glimt i øyet. I kabinen har vi ikke tid til å varme opp i møte med kunden, og derfor må vi ha omsorg og godhet i bunn. Det må falle naturlig å ha omtanke for andre. Ikke minst må du være robust nok til å kunne takle alle mulige slags utfordrende situasjoner, forklarer Elisabeth, som selv har jobbet i Widerøe i 30 år.

LES OGSÅ: Jeanette valgte himmelen foran havet

Kabinsjef Elisabeth Banks. Foto: Privat.

Alt starter med en personlighetstest

Den første runden er å redusere de 250 søkerne til 60 kandidater. Dette gjøres gjennom en personlighetstest, som gir en indikator på hvilke personlighetstype du tilhører. Psykolog Helge Brovold har utviklet testen og forklarer:

– Jeg kan ikke ut i fra personlighetstesten si at du er et godt eller et bra menneske, men at du tilhører den gruppen av mennesker med den største statistiske sannsynligheten for å kunne utføre jobben som kabinansatt bedre enn andre, forklarer Helge.

Testen består av 421 spørsmål som krysseksaminerer kandidatene. For enkelt å forklare mennesker ut i fra testen bruker psykologen en illustrasjon hentet fra de gamle grekerne om de grunnleggende elementene ild, luft, jord og vann, og hvordan mennesker kan forstås å ha egenskaper tydelig knyttet til enkelte av disse (se forklaring nederst i saken).

For eksempel kjennetegnes mennesketypen «ild» av kreativitet og fantasi, mens typen «luft» kjennetegnes av rasjonalitet og saklighet.

SE OGSÅ: Kabinansatt Bjørg kurerte Trudes flyskrekk

Videre til intervju

Årets utvalgte kursdeltakere. Foto: Jeanette Larsen.

Av de 60 kandidatene som går videre etter personlighetstesten, er det cirka 40 som går videre til intervju.

Personlighetstesten gir en klar indikasjon på hvilke av disse kategorier søkerne tilhører mest, men så må de kvalitative og mer detaljerte forhold sjekkes ytterligere gjennom et intervju.

Det er som når en skal bake boller, forklarer psykologen. Du kan gi 30 personer den samme oppskriften og nøyaktig de samme ingrediensene, men lett få 30 noe ulike kvaliteter eller smaker på bakverket.

– Elementene er hovedingrediensene i folk, men vi må oppleve dem ansikt til ansikt for å avklare personlige nyanser i deres stil, eller om de vil framstå som ekstra godt bakverk for selskapet, sier Helge.

Følelsen av trygghet

Men hva er det egentlig de ser etter? Nøyaktig hvilke egenskaper har disse kandidatene?

– Vi ser spesifikt etter personer som kan innordne seg etter prosedyrer, forklarer psykologen. Å være kabinansatt består nemlig i stor grad av å utføre viktige prosedyrer. Det er ikke rom for å improvisere sikkerhetssjekken eller å gi poetiske beskjeder til piloten. Alt må fungere – hele tiden. 

– Men samtidig skal våre passasjerer ikke bare være tryggest mulig objektivt sett, men de skal også føle seg trygge. Og dette gjennom at våre kabinansatte i sine væremåter opptrer folkelige, ærlige og trygge, sier Helge. Skal du jobbe i kabinen må du derfor også ha evnen å få folk til å føle seg vel i møtet med selskapet.

Samtidig må man være robust. For når alt kommer til alt er man ofte alene på jobb – i våre minste flytyper (Dash 8 – 100/200/300) flyr vi nemlig kun med én ansatt i kabinen. Det handler om trygghet i hvilken som helst situasjon. Fra fulle folk, dårlig vær og uforutsette hendelser. Hvem vil Widerøe ha i flyet da? Jo, ansatte som takler alt dette.

– Vi vil jo ha i pose og sekk. Bra med «jord» for sikkerheten og operative gjøremål, men utførelsen fuktet med «vann» for varme og kundeblikk, et lite innslag med «luft» for administrativ seriøsitet og strenghet, og kanskje et lite snev av «ild» i form av individualitet og fleksibilitet,  smiler Helge.

En sjette sans

Elisabeth nikker og er enig. De vil ha i pose og sekk. De vil ha de beste kandidatene, og nettopp derfor er det så viktig at prosessen er omfattende og grundig.

– Det mange passasjerer sier skiller oss fra andre selskaper er humøret og nærheten vi får med de som reiser med oss, forteller Elisabeth. Det er ikke nødvendigvis dem som stikker seg ut og er flinke til å snakke for seg som kommer videre.

– Det er lov å være nervøs og å være usikker i en intervjusituasjon. Ser vi at du er ekte motivert og har en personlighetstype som passer arbeidsplassen, blir vi begeistret, sier Elisabeth.

Etter å ha jobbet sammen i mer enn 15 år har Elisabeth og Helge utviklet tilnærmet en sjette sans for hvem som passer inn i rollen som kabinansatt i Widerøe. I seks av ti tilfeller finner de det de leter etter, i utvalget de intervjuer til slutt.

– Oi, dette blir en bra dag, sier vi da. Der er vi som et gammelt ektepar, ler Helge.

Elisabeth bekrefter. For hvert kabinkurs som starter er hun overbevist om at kullet er det beste de noen gang har hatt.

– Vi er veldig stolte av dem, og det har vi all grunn til å være, smiler hun.

>> FØLG MED! Snart kommer neste del av denne artikkelserien i fire deler der du får møte noen av de flotte deltakerne som deltar på årets kabinkurs.

De fire personlighetstypene

Ild (verden preget av kontinuerlig endring) = Krever personer som er kunstneriske, og kreative og på evig søken etter tilpassede svar. Liker å fantasere, tolke og assosiere, noe som er svært sjarmerende i et reklamebyrå, men ikke fullt så positivt i flybransjen hvor daglig drift i en vesentlig grad er prosedyreorientert og forhåndsbestemt.

Luft (verden sett fra litt mental distanse hvor verden framstår mer i form av upersonlige data som kan telles og måles) = Krever personer som er rasjonelle, saklige og ofte seriøse, liker å trekke upersonlige konklusjoner fra observerte data. For eksempel en værmelder som trives med å beregne vær og vind langs kysten, men som ikke fremstår som like karismatisk og varm i møtet med passasjerer inne i flyet.

Jord (verden sett på som bestående av faktiske forhold og noe vi kan reagere praktisk på) = Krever personer som er effektive og har evne til å ta til seg prosedyrer. Skjer det noe, reagerer de ved å utføre en definert handling. Flyverdenen er full av prosedyrer, så jord eller evnen til å opptre eller reagere forutsigelig er viktig.

Vann (verden bestående av mennesker med en egen unik opplevelse) = Krever personer som har evnen til å ta andre menneskers perspektiv. Slike empatiske personer prøver gjennom sin væremåte å tilføre en opplevd merverdi for passasjerene ved å være hyggelige og omsorgsfulle mens de samtidig utfører sine viktige prosedyrer korrekte. En svært positiv egenskap å ha i et fly som normalt er fullt av forskjellige folk med litt ulike behov.

 

Print Friendly, PDF & Email

Relaterte artikler