Innsikt /

Delt av fjorder og fjell – slik bindes Norge likevel sammen

Norge er et land som er delt av fjorder, fjell og store avstander. Men gjennom et århundre har vi bygget en imponerende infrastruktur, der Widerøe spiller en stolt rolle i å holde landet samlet.

I 1934, da Viggo Widerøe med fire venner startet sitt flyselskap, hadde Norge ennå et veinett som var laget for hest og kjerre.

Å komme seg rundt har til alle tider vært en utfordring her i landet. Det er langstrakt og kupert, og om bygder og byer ligger nært i luftlinje, kan de likevel være separert av fjorder og streder, knauser og fjell. Andre steder er det så å si endeløse skoger og vidder som ligger imellom og avskjærer en bygd fra den neste.

Likevel har Norge gjennom de siste 100 årene blitt knyttet sammen, med motorveier, dobbeltspor for tog, tunneler – og flere titalls flyplasser.

 

Tilbake til 1934. Da Widerøe ble stiftet den 19. februar dette året, seks år før krigens utbrudd,  hadde Norge en lang vei igjen å gå for å få på plass en skikkelig infrastruktur. Toglinjer var riktignok i ferd med å knytte deler av landet sammen, og biler begynte så smått å bli mer vanlige. Bergensbanen hadde nå vært trafikkert i 25 år. Likevel var landet oppstykket og delt, og sjøveien var for mange den mest praktiske.

– Sørlandsbanen var ikke ferdig utbygd, og Nordlandsbanen var heller ikke bygget ennå. Norges infrastruktur som vi kjenner den, med broer og tunneler, kom ikke før på 60- og tildels 70-tallet. Landet var mye mer fragmentert, sier historiker Dag Hundstad ved Universitetet i Agder.

Han har blant annet skrevet om hvordan Norge ble bundet sammen på Universitetet i Oslos nye historieportal, Norgeshistorie.no.

– Båttrafikken var viktig, mens flytrafikken i denne sammenhengen var noe veldig revolusjonerende, sier han.

Fra starten av var posten en viktig kunde for oss i Widerøe. Uten oss – ingen fersk post. Rollen som luftambulanse var også viktig de første årene.

Etter hvert som flyselskapet ekspanderte like før krigen, var transport også av materiell en viktig del av driften: tonnevis med materialer og sprengstoff ble surret fast til flottørene på våre sjøfly, og flydd opp til høyfjellet, der det skulle bygges kraftverk.

Men stadig mer skulle selskapet satse på passasjerer – og, ikke minst: vende propellene ut mot distriktene. Det var der vi fant vårt kall.

– Det er klart at Widerøe har en helt sentral rolle i å binde deler av landet sammen. De er en livsnerve i distriktsnorge, sier Hundstad, og legger til:

– Først og fremst i vest og i nord, der landet er delt av fjorder og lange avstander, der er tilbudet veldig viktig.

Widerøe Twin Otter LN-BNK nær Bodø, cirka 1970. CC BY-SA 3.0 via Commons.

Widerøe Twin Otter LN-BNK nær Bodø, cirka 1970. CC BY-SA 3.0 via Commons.

I starten landet flyene på vannet. Det skulle gå mange år før det ble bygget landingsstriper i distriktene.

– Det var først og fremst landbasert transport som økte veldig i etterkrigstiden, sier Hundstad.

Likevel vokste også flytrafikken – spesielt i nord. Nye flyplasser kom til på 60- og 70-tallet. Det som fulgte, var at andelen av innenlands persontransport med fly mer enn doblet seg, ifølge tall fra Store norske leksikon: fra 2,9 prosent i 1975 til 6,5 prosent i 1995.

Mange forbinder oss fortsatt med de karakteristiske, grønnstripede Twin Otter-flyene som trafikkerte distriktsflyplassene gjennom 32 år – som på bildet ovenfor. På 90-tallet ble disse faset ut og erstattet først med Dash 7, og så Dash 8-fly fra Bombardier.

Flåten består i dag av 41 fly, alle av typen Bombardier Dash-8 turbopropell, i ulike varianter: 20 Dash-8 100, tre Dash-8 Q200, syv Dash-8 300 og elleve Dash-8 Q400. De minste har 39 seter, de største dobbelt så mange.

 

Capture

 

Til sammen tar de til vingene omtrent 450 ganger om dagen, fra 43 norske flyplasser, fordelt over hele landet. Både kommersielle flyvninger og ruter på anbud. Vi får gjerne høre at vi gjør det mulig for folk å bli boende der de vil, eller å drive forretning utenom de største byene.

Det er noen av grunnene til at Widerøe er med på binde Norge sammen.

Men vil du lese mer i dybden? Følg med her på blogg.wideroe.no for spennende historier i tiden som kommer!

Toppbildet: Pixabay/public domain

Print Friendly, PDF & Email

Relaterte artikler