Bøkeskogen i Larvik

Bærekraft og miljø

FOTO Sverre Hjørnevik

Widerøes ambisjon er å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie. For å klare dette kreves det konkrete endringer – og det er vi i full gang med.

follow on facebookÅpner i nytt vindu follow on twitterÅpner i nytt vindu

Våre miljøtiltak

Widerøe skal bli det «grønne» flyselskapet, og for å klare dette jobber vi med en rekke insentiver og prosjekter, store og små.

Teknologi

Widerøe har investert i teknologi og kunnskap for å optimalisere hver flyvning med tanke på hastighet og innflyvingtrasse. Gjennom analyser og opplæring av piloter har vi redusert bruken av drivstoff og dermed oppnådd en utslippsreduksjon på 10% fra våre propellfly.

Embraer 190-E2

Widerøe har investert i bransjens mest miljøvennlige jetfly i sin klasse, Embraer 190-E2. Flyet har hele 17 prosent lavere Co2 utslipp enn sin forgjenger, og det finnes ingen andre fly i denne størrelsen med lavere utslipp. 

Punktlighet

å holde rutetidene innebærer en mer miljøvennlig drift. Ved forsinkelser bruker vi mer drivstoff når vi må fly raskere for å ta igjen forsinkelser. For 2020 har Widerøe ambisjon om å gjeninnta posisjonen som ett at verdens mest punktlige flyselskap.

Kvotesystem

Alle Widerøes flyginger inngår i EUs kvotesystem. Kvotemarkedet er EUs viktigste klimapolitiske virkemiddel. Dette systemet betyr at en rekke sektorer, inkludert flyselskaper, må betale for sine Co2 utslipp. Les mer om kvotesystemet

Biofuel

Fra 2020 har Widerøe tatt i bruk bærekraftig biodrivstoff. Minimumskravet er at  0.5 prosent av det tradisjonelle drivstofforbruket skal erstattes med biodrivstoff, men opptil 50 prosent kan blandes inn. Utfordringen er begrenset tilgang og høye kostnaden. I dag er biodrivstoff kun tilgjengelig i Oslo og Bergen.

Matsvinn og plast

Om bord i våre fly har vi gjort en rekke tiltak for å redusert matsvinn og bruken av plast. Vi har fjernet rørepinner og plastbestikk og vi har et kontinuerlig fokus på bruk av bærekraftige materialer. 

fly wideøre E2 i lufte norge

Foto

Widerøe

Widerøe og Rolls-Royce – målet om utslippsfrie fly  

I 2019 inngikk Widerøe en samarbeidsavtale med Rolls-Royce om utvikling av nullutslippsfly.  Målet med prosjektet er å utvikle et elfly som både tilfredsstiller det norske nullutslippsmålet i 2030 og erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet. 

Project Zero har som formål å påvirke produsenter til å utvikle et el-fly som er tilpasset det norske kortbanenettet, og ha dette ferdigstilt for implementering fra 2030. Dette er ingen selvfølge. 

Jobbe med flyprodusenter og andre teknologileverandører. Dele vår operative kunnskap og våre behov.

Vise at markedet er stort nok til å forsvare en utvikling av nullutslippsfly. Det gjøres gjennom partnerskap med aktører med sammenfallende interesser i Europa. 

Jobbe med nasjonale og internasjonale myndigheter for å sikre insentiver tilsvarende den norske el-bilpakken, for at investering og drift av el-fly skal være lønnsomt for flyselskapene. I første omgang gjennom påvirkning i Norge og i EU.

Jobbe med leverandører for å sikre nødvendig infrastruktur. 

Bidra til at ambisjonen til miljøbeviste politikere blir omsatt i handling, og vise hvilke mulighetene en elektrifisering av kortbanenettet gir folk, næringsliv og turisme i distriktene. 

rolls-royce electrical perlach fly og aviation utvikling

Foto

Rolls-Royce

Ditt bidrag til en miljøvennlig luftfart

Som passasjer kan du bidra til en mer bærekraftig luftfart. Fly er helt nødvendig for mobilitet i et langstrakt og topografisk utfordrende land som Norge, der det» og ofte finnes det verken miljøvennlige eller tidseffektive reisealternativ. Vi tror ikke vi kan skamme oss til endring, men ta kloke valg. Hvordan kan du være med på å ta kloke og mer miljøbevisste valg? 

Pakke lett, pakke smart

Totalvekt på fly avgjør hvor mye drivstoff flyet forbrenner, og avgjør dermed mengde CO2-utslipp. Vær bevisst på ditt bagasjebehov, pakk lett, pakk smart!

Reise kollektivt 

Velg kollektivtransport til flyplassen der det er mulig. Er dere flere som skal reise sammen, avtal samkjøring. 

Møte opp i god tid før avgang

Hjelp oss å opprettholde rutetidene, så vi ikke må bruke unødvendig drivstoff for å ta igjen tapt tid. Møt opp i god nok tid før avgang og sjekk gjerne inn din bagasje slik at ombordstigningsprosessen kan gå smidig og flyet kan gå til oppsatt rutetid.

Kortreist ferie

Hva med en kortreist ferie i stedet for en lenger flyreise? Vårt eget land har mange flotte opplevelser å by på. Hva med en langweekend i Tromsø eller sykkeltur på Helgelandskysten? Få inspirasjon til våre kortreiste destinasjoner

Kjøp av biodrivstoff

Som kunde hos oss kan du bidra til en raskere overgangen til biodrivstoff. Bestiller du  på wideroe.no kan du enkelt legge til biodrivstoff og dermed redusere ditt klimaavtrykk. Bidraget går uavkortet til ekstra innkjøp av bærekraftig biodrivstoff.

sommerhus nord-norge tromsø fly widerøe

Foto

Sverre Hjørnevik

Tilrettelegging for nullutslippsluftfart

I perioden 2014 til 2017 har utslippene fra innenriks rutefly blitt redusert med 14%. Det er bra, men utfordringen er at de totale norske utslippene øker. Det samme gjelder for internasjonal flytrafikk.

CO2-fond

Vi oppfordrer myndighetene til å etablere og bygge et Co2-fond. Fondet bør stimulere til økt bruk av biodrivstoff og utbygging av fremtidig infrastruktur for nullutslippsfly.

Passasjeravgift

Flypassasjeravgiften bør i større grad variere med reisens lengde. Dette vil gi en bedre miljøeffekt og samtidig rom for å opprettholde det viktige flytilbudet i distriktene. I dag er avgiftene høyere per sete/kilometer for små fly på korte distanser, enn for større flytyper på lengre strekninger. 

Myndighetene

Myndighetene bør legge til rette for overgang til nullutslippsfly når disse blir kommersielt tilgjengelige gjennom følgende tiltak:

  • Momsfritak på flybillett med elektriske fly nullutslippsfly
  • Reduserte luftfartsavgifter for elektriske fly
  • Tilrettelegging av infrastruktur for lading på norske flyplasser
  • Krav om å bruke elektriske fly på anbudsruter