Fakturainformasjon

Widerøekonsernet har som mål å motta E-faktura fra alle våre leverandører for å øke effektiviteten og spare miljøet. Vi foretrekker at faktura sendes til oss som PEPPOL EHF-faktura. Vi benytter aksesspunkt Pagero. Vi tar også imot faktura i PDF pr epost. 

Krav til faktura

Påse at faktura sendes til riktig selskap, og at de er merket med ansattnummer (4 – 5 siffer) og navn i feltet for «deres referanse». Eks: 12345 Test Testersen.

Tekniske opplysninger

«Deres referanse» settes i følgende element i XML-filen: «BuyerReference»

Dersom bestillingsnummer er oppgitt ved bestilling legges det i følgende element i XML-filen: «Invoice/OrderReference/ID»

 

Ved spørsmål vedrørende fakturering til våre selskaper kontakt booecwf@wideroe.no
Mer informasjon om elektronisk fakturering finner du her

 

Fakturaadresser

Widerøe AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org. nr. 917281629
PEPPOL EHF- 0192: 917281629
PDF-faktura epost invoice.917281629@wideroe.no

Widerøe's Flyveselskap AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr: 917330557
PEPPOL EHF- 0192: 917330557
PDF-faktura epost invoice.917330557@wideroe.no

Widerøe Ground Handling AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr: 914426537
PEPPOL EHF- 0192: 914426537
PDF-faktura epost invoice.914426537@wideroe.no

Widerøe Technical Services AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr: 914426456
PEPPOL EHF- 0192: 914426456
PDF-faktura epost invoice.914426456@wideroe.no

Widerøe Internet AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr. 910091247
PEPPOL EHF- 0192: 910091247
PDF-faktura epost invoice.910091247@wideroe.no

Widerøe Asset AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr.  917690316
PEPPOL EHF- 0192: 917690316
PDF-faktura epost invoice.917690316@wideroe.no

Widerøe Jet AS
Postboks 247
8001 Bodø

PDF-faktura epost invoice.920465056@wideroe.no

Widerøe Property AS
Postboks 247
8001 Bodø

Org.nr.  917690383
PEPPOL EHF- 0192: 917690383
PDF-faktura epost invoice.917690383@wideroe.no