Brukervilkår for Widerøes bedriftsportal

 

1. Generelt

Eieren av dette nettstedet er Widerøe AS, et norsk selskap registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummeret 917 281 629. Ved å bruke denne nettsiden samtykker virksomheten/den ansatte til de gjeldende brukervilkår for bedriftsportalen oppgitt nedenfor og øvrige vilkår som omfatter reiser kjøpt på www.wideroe.no

Ved å akseptere vilkårene, og etter bekreftelse fra Widerøe, får virksomhetens kontaktperson og ansatte tilgang til Widerøes  bedriftsportal. Virksomheten er selv ansvarlig for å lagre bruker-ID og passord på en ansvarlig måte.      

 

2. Data om virksomheten

Virksomhetens kontaktperson er selv ansvarlig for at all informasjon i portalen er korrekt, og for at de nødvendige godkjennelser er gitt for at en profil opprettes i virksomhetens navn.

Ved endringer skal kontaktpersonen selv oppdatere virksomhetens profil i Bedriftsportalen.

Widerøe har ikke noe ansvar dersom virksomheten eller personer som ikke er tilknyttet virksomheten har lagt inn feilaktig informasjon i bedriftsportalen.

All informasjon tilhørende virksomheten skal behandles strengt konfidensielt og i tråd med gjeldende lovgivning av Widerøe.

 

3. Personopplysninger

Widerøe AS (917 281 629) er ansvarlig for behandling av persondata.

Personopplysninger behandles i henhold til Widerøes personvernerklæring. Spørsmål kan rettes til:

E-post: support@wideroe.no

Telefon: +47 75 80 35 68

Adresse: Widerøe AS, att.: Personvernombud, Postboks 247, 8001 Bodø

 

3.1 Bedriftskonto

a) Ved registrering av en bedriftskonto samtykkes det til at Widerøe behandler persondata med hensikt å tilby en personalisert brukeropplevelse i henhold til Widerøes personvernerklæring. Samtykket kan trekkes tilbake ved å deaktivere kontoen. Data vil da ikke lengre bli behandlet. Om virksomheten ønsker at alle data om virksomheten skal slettes må Widerøe kontaktes på support@wideroe.no.

b) Virksomhetens kontaktperson er ansvarlig for at personer som inviteres til å lage en ansattprofil er tilknyttet bedriften og at opplysninger som oppgis om disse er korrekte.

c) Virksomhetens kontaktperson har anledning til å slette ansattprofiler tilknyttet bedriftskontoen f.eks. i tilfeller hvor en ansatt slutter i virksomheten.


3.2 Ansattprofil

a) Ved aktivering av en ansattprofil samtykker den ansatte til at Widerøe behandler persondata med hensikt å tilby en personalisert brukeropplevelse i henhold til Widerøes personvernerklæring.

b) Den ansatte kan når som helst trekke tilbake dette samtykke ved å slette sin ansattprofil. Persondata om den ansatte vil da bli slettet. 

 

4. Terminering

Virksomheten har rett til å:

a) uten forvarsel, å deaktivere virksomhetens konto

b) å be om å få data slettet (slik beskrevet ovenfor)

c) slette den ansattes konto

Den ansatte har rett til å:

a) slette sin konto og data (slik beskrevet ovenfor).

Widerøe har rett til å:

a)  Deaktivere både virksomheten konto og de ansattes profiler i bedriftsportalen.

 

5. Endringer på Widerøe.no

Widerøe forbeholder seg retten til å utføre forbedringer eller endringer på bedriftsportalen eller andre steder på Widerøe.no på hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

 

 

6. Endringer i brukervilkår

Widerøe forbeholder seg retten til å legge til eller fjerne deler av disse brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke bedriftsportalen, samtykker du til de endrede brukervilkårene.