ERKLÆRING ANGÅENDE MINDREÅRIGE PASSASJERER (BARN) SOM REISER ALENE MED FLY
Skrives ut i 3 eksemplarer og tas med til flyplassen i underskrevet stand ved avreise
Passasjerens(barnets) fulle navn
Allergi/andre merknader
Fødselsdato
Avreise fra(flyplass)
Rutenummer
Dato
Kl.
Bestemmelsessted(flyplass)
Dato
Kl.
Følge ved avgang:
Navn

Adresse
Telefon
Eventuell følge ved bytte/mellomlanding:
Navn

Adresse
Telefon
Passasjeren blir hentet av:
Navn

Adresse
Telefon
Sted
Dato
Underskrift
Familieforhold til den mindreårige passasjer
Telefon
Fullstendig adresse