INTYG ANGÅENDE MINDERÅRIGA PASSAGERARE (BARN) SOM RESER ENSAMMA MED FLYG
Skrivs ut i 3 exemplar och tas med underskrivet och klart till flygplatsen vid avresa
Passagerarens(barnets) fullständiga namn
Allergi/andra anteckningar
Födelsedatum
Avresa från (flygplats)
Flygnummer
Datum
Kl.
Destinationsort (flygplats)
Datum
Kl.
Följe vid avresa:
Namn

Adress
Telefon
Eventuell följe vid flygbyte/mellanlanding:
Namn

Adress
Telefon
Passageraren hämtas av:
Namn

Adress
Telefon
Stad
Datum
Underskrift
Familjeförhållande till den minderåriga passageraren
Telefon
Fullständig adress