Avbestille reise

Avbestilling og refusjon

Billetter kan avbestilles fra Mine reiser eller via lenke e-post med bekreftelse og kvitteringer som du mottar når du bestiller en reise. For å avbestille hele reisen, naviger til "Avbestill" i Mine reiser eller i e-post. Ønsker du kun å avbestille deler av reisen velger du "Endre" og deretter de endringene du ønsker å gjøre.

 

Hele beløpet  kan refunderes dersom avbestillingen skjer innen 24 timer etter bestillingen ble gjennomført og dersom Widerøe er en del av reisen (for reiser operert av andre flyselskap gjelder flyselskapets egne regler).  Etter 24 timer gjelder ulike regler for hver billettype. Se tabllen nedenfor.

Avbestille reise

Logg inn eller hent din bestilling ved hjelp av referansenummer og etternavn for å avbestille reisen.

Mine reiser

Økonomi
innen 24 timer
billett
etter 24 timer
Flex
innen 24 timer
billett
etter 24 timer
Billett grunnbeløp
Økonomi
Ja*
billett
Nei
Flex
Ja
billett
Ja
Flyplassavgifter
Økonomi
Ja
billett
Ja
Flex
Ja
billett
Ja
Drivstoffavgifter
Økonomi
Ja
billett
Nei
Flex
Ja
billett
Ja
Avbestillingsbeskyttelse
Økonomi
Ja
billett
Nei
Flex
-
billett
-
Fri endring av Economy/Ung/Student
Økonomi
Ja
billett
Nei
Flex
-
billett
-
Forhåndsbetalt ekstrabagasje
Økonomi
Ja
billett
Nei
Flex
Ja
billett
Nei

Merk at rettigheten for full refusjon av økonomibilletter ved avbestilling innen 24 timer kun gjelder dersom HELE bestillingen kanselleres

* På økonomibillett hvor reisen starter mindre enn 24 timer etter reisebestilling, så gjelder 24 timers full refusjon kun fram til 2 timer før avreise.

Refusjon ved sykdom og dødsfall

Sykdom

Sykdom kan oppstå uventet. Dersom reisende eller familemedlemmer blir syke på reisetidspunktet gjelder vanlige regler for avbestilling og refusjon. Derfor tilbyr Widerøe i tillegg Avbestillingbeskyttelse.

 

Dersom Avbestillingbeskyttelse er lagt til i bestillingen vil dhele pengebeløpet dersom reisen ikke kan gjennomføres grunnet sykdom hos reisende eller nær familie.

 

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse kan legges til din bestilling. Tjenesten må kjøpes sammen med billetten.

Avbestillingsbeskyttelse

Refusjon i tilfelle dødsfall

Dødsfall

Dersom en passasjer eller nærmeste familie går bort før reisen kan reisen avbestilles og hele beløpet refunderes mot dokumentasjon (kopi av dødsattest eller dødsannonse).

Dersom et dødsfall inntreffer når deler av reisen er gjennomført kan resterende reise gjennomføres, avbestilles og refunderes eller endres innen samme prisklasse. Ny reise må gjennomføres senest 45 dager etter opprinnelig reisedato forutsatt at opprinnelige flyselskap og reiserute opprettholdes. Dokumentasjon er også påkrevd i dette tilfellet.

* Med "NÆRMESTE FAMILIE" menes din ektefelle eller den person du lever sammen med, foreldre, barn, søstre og brødre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svogere, svigerinner, svigerdøtre og svigersønner.

Skjema for Krav om refusjon

Refusjon ved sykdom / dødsfall