Vilkår og betingelser

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av flybilletter fra www.wideroe.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Les Salgsbetingelsene for Wideroe.no.

Generelle vilkår for befordring regulerer forholdet mellom deg som passasjer og oss som flyselskap når du befordres med et av våre fly eller du har en billett, eller del av billett, hvor vår flyselskapskode er oppført for den aktuelle flyvning. Les vilkårene her

Sist oppdatert: 11. Mars 2019

Rettigheter ved gjennomgående bestilling:

Innlandsreiser med flybytte kan i noen tilfeller få en lavere pris ved å dele opp bestillingen strekning for strekning. Vær oppmerksom på at oppdelt bestilling kan medføre visse ulemper dersom det oppstår forsinkelser. Bestiller du en reise fra for eksempel Mosjøen til Stavanger med flybytte i Oslo har Widerøes Flyveselskap ASA ansvar for at du kommer helt fram (du reiser under en sammenhengende kontrakt). Det betyr at du har visse rettigheter dersom det oppstår forsinkelser som gjør at du kommer for sent til neste flyavgang. Widerøe vil overføre deg til neste mulige flyavgang der det er ledig plass. Dersom ventetiden blir lang vil Widerøe ved behov også tilby deg måltider og overnatting. Dette gjelder selv om Widerøe ikke kunne unngå forsinkelsen, som for eksempel når vi ikke kan operere på grunn av dårlig vær.

Rettigheter ved oppdelt bestilling:

Skal du for eksempel reise fra Mosjøen til Stavanger, men velger å bestille reisen strekning for strekning: Mosjøen - Trondheim - Oslo og Oslo - Stavanger kan reisen totalt sett bli billigere, men du har ikke de samme rettigheter ved uregelmessigheter (du reiser under tre separate kontrakter). Du har derved ikke krav på å bli booket om til ny avgang dersom flyselskapet ikke kunne unngå forsinkelsen. Du har heller ikke de samme rettighetene til å få dekket måltider eller hotellovernatting dersom du ikke rekker din neste flyavgang. Det er derfor svært viktig at du beregner deg god tid mellom ankomst og avgang, og tar tidsmessig høyde for at du må vente på ankommende bagasje samt gjennomgå nye innsjekkingsprosedyrer samt sikkerhetssjekk innen de tidsfrister som her gjelder for din videre reise. Dersom du har kjøpt en separat flybillett med Widerøe eller SAS og skal videre med et annet flyselskap f.eks Norwegian, må du på norske flyplasser beregne deg minimum tre timer mellom ankomst i henhold til ruteplan og din neste flyavgang. Minimumstiden må overholdes før Widerøe vil vurdere eventuelle erstatningsansvar om du mister din videre forbindelse. Eventuelt erstatningsansvar gjelder kun i de tilfeller hvor SAS Norge kunne unngått forsinkelsen i henhold til norsk luftfartslov og konvensjon.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forsinkelser og kanselleringer i all hovedsak har sin årsak i hendelser som Widerøe ikke kunne unngå, og at du som oftest derfor ikke har de samme rettighetene som passasjerer med gjennomgående bestillinger har. Siden flyselskapenes ansvar i slike tilfeller er begrenset i forhold til de økonomiske tap man eventuelt blir påført, finner mange det formålstjenlig å tegne reiseforsikring med vilkår som dekker bl.a. innhenting av reiserute.

Avbestillingsbeskyttelse må bestilles sammen med flybillettene og kostnaden belastes oppgitt kredittkort.

Vilkår:

 • Avbestilling må skje innen avgangstid. Dette må gjøres via link i mail med kvittering for elektronisk billett. Vi er tilgjengelig på e-post døgnet rundt. Sørg for at du alltid får en bekreftelse på din avbestilling.
 • Forsikringssum utbetales kun ved akutt sykdom eller dødsfall hos deg eller nært tilhørende familie (ektefelle/registrert partner, samboer, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svigersøsken, svigerbarn) bosatt i EU/EØS-land, eller annet reisefølge hvis kun 2 personer reiser i samme bestilling, og begge har avbestillingsbeskyttelse via oss.
 • Graviditet eller fødsel er ikke dekket av avbestillingsbeskyttelsen
 • Legeerklæring for akutt sykdom/dødsattest MÅ vedlegges krav om erstatning, samt at det må oppgis kontonummer for utbetaling.
 • Legeerklæring må være datert før avreise eller innen 3 dager etter at reise skulle ha vært foretatt, og det MÅ framgå at flyreise ikke kan foretas.
 • Delvis benyttede reiser vil ikke kunne refunderes
 • Krav om utbetaling må sendes pr e-post til support@wideroe.no senest en uke etter datert legeerklæring. Reisedokumenter samt legeerklæring/dødsattest må vedlegges.
 • Egenandel på NOK200,- per person. I tillegg refunderes ikke våre ekspedisjonskostnader og andre gebyrer (postforsendelse, avbestillingsbeskyttelse, bestillingsgebyr osv) M.a.o. refunderes kun flybillettene minus NOK200,- per person.
 • Ved refusjon følger vi flyselskapets egne rutiner, og vi gjør oppmerksom på at refusjonsprosessen kan ta opp til 2 uker.

Fri endring (av økonombilletter) er en valgfri tilleggstjeneste som gir rett til èn fri endring av en reise.

 • Pris for endringsbeskyttelsen er per passasjer
 • Det er kun tillatt med én endring. Endring av både tur og retur er kun tillatt hvis reisen er bestilt som én reservasjon 
 • Endringen er kostnadsfri gitt at det er ledig i samme klasse/pris som opprinnelig bestilt
 • Dersom det ikke er ledig i samme klasse/pris vil det tilkomme et mellomlegg
 • Det er ikke mulig å snu reisevei eller endre reiserute

Informasjon om dine passasjerrettigheter finner du på Luftfartstilsynets sider

Dersom du bestiller andre reisetjenester til din reise eller ferie via disse lenkene, som for eksempel hotell, leiebil eller Fly&Bike, omfattes du IKKE av rettighetene som gjelder for pakkereiser etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv.

Widerøe er derfor ikke ansvarlig for at disse andre reisetjenestene leveres korrekt. Kontakt den berørte tjenesteyteren dersom det oppstår problemer.

Bestiller du andre reisetjenester via disse lenkene senest 24 timer etter å ha mottatt bestillingsbekreftelsen fra Widerøe, vil disse reisetjenestene imidlertid utgjøre en del av et sammensatt reisearrangement. I disse tilfellene har Widerøe, som påkrevd etter pakkereiseloven reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger til Widerøe for tjenester som ikke er levert på grunn av Widerøes insolvens og, hvis nødvendig, for din hjemtransport. Merk: Dette sikrer ikke tilbakebetaling ved insolvens hos den berørte tjenesteyteren. 

Widerøe har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet. 

Dersom reisetjenestene ikke leveres på grunn av Widerøes insolvens kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet 
Boks 227 Sentrum
4001 Stavanger
Telefon: 51 85 99 40 
E-post: firmapost@rgf.no
www.rgf.no 

Merk: Reisegarantien dekker ikke avtaler med andre parter enn Widerøe som kan oppfylles til tross for insolvens hos Widerøe.

Lov om pakkereiser og reisegaranti