Forsinket eller skadet bagasje

Forsinket bagasje

Når du melder din bagasje savnet på flyplassen blir den registrert i et søkesystem som brukes av de fleste flyselskaper i verden. Du vil motta en Filreferanse og velger om du ønsker å få oppdatering av status via SMS og/eller E-post. 

Med din Filreferanse kan du selv sjekke status for din savnede bagasje her.

Om du trenger å kontakte din ankomststasjon vedrørende savnet bagasje, finner du telefonnummer her eller du kan ringe oss på telefon: 75 53 50 10 (Fra utlandet +47 75 53 50 10)
Åpningstider: Mandag–fredag 07 -22, lørdag 07 - 14  og søndag 11:30-21

Du kan også ta kontakt på vår chat her

Erstatning ved forsinket bagasje

Vi har forståelse for at det kan påløpe kostnader når bagasjen er forsinket. Du kan gjøre innkjøp av artikler direkte relatert til det du har i bagasjen og i henhold til regelverkt beskrevet under.

Ved forsinket bagasje refunderer Widerøe etter gjeldende regelverk:

  • 100% refusjon av utlegg til undertøy og toalettartikler med maksimalt 500,- NOK
  • 50% refusjon av utlegg til øvrig bekledning etter behov dersom disse er forsvarbare og innenfor rimelighetens grenser. Vi kan eventuelt refundere 100% av utlegg til øvrig bekledning om klærne returneres til Widerøe's Kundeservice, Postboks 247, 8001 Bodø. Dette forutsetter at klærne er i fin og hel stand. Utgifter til porto vil selvfølgelig refunderes.

 

Ta vare på kvitteringene for utlegg du har hatt, slik at disse kan legges ved et eventuelt erstatningskrav.

Dersom din bagasje er mer enn 21 dager forsinket, kan du søke om erstatning ved å fylle ut skjema for bagasjeidentifikasjon.
Utfylt skjema, bagasjekvittering, flybillett og original bagasjerapport sendes til kundeservice via erstatningsskjemaet under, eller via post til: 

Widerøe reklamasjonsavdeling
Postboks 247
8001 Bodø 

Kontaktinfo:
Telefon: (+47) 75 52 48 00 (kl. 09-15 man-fre)
 

Skadet bagasje

Skadet bagasje skal meldes umiddelbart etter at bagasjen er stilt til din rådighet etter ankomst på flyplassen. Dersom dette ikke gjøres anses bagasjen som utlevert i god stand om ikke annet blir godtgjort fra mottakers side (i henhold til Luftfartsloven § 10-26 første ledd). Dersom dette ikke er gjort må du innen 7 dager (21 dager ved forsinket bagasje) fremvise den skadede bagasjen på ankomst flyplass/ nærmeste flyplass. Bevisbyrden på skade vil da ligge på mottakers side.

For informasjon om åpningstider velg flyplass her.

Widerøe erstatter i første omgang utgifter til reparasjon av skadet bagasje. I tilfeller der skaden ikke lar seg reparere vil vi dekke erstatning av skadet bagasje i henhold til gjeldende regler. I de tilfeller flyplassen ikke har mulighet til å skaffe erstatning (primært spesialbagasje) må du direkte til forhandler for å få dette. De fleste forhandlere i Norge sender faktura, men i noen tilfeller må du legge ut. 

Du må da sende kvittering og nødvendig informasjon/dokumentasjon inn til oss sammen med kontonummer. For bankforbindelser i Norge trenger vi kontonummer, alle andre land bankens navn, IBAN og SWIFT/BIC.


Utlegg og erstatning ved forsinket/skadet bagasje:

  • Typiske slitasjeskader som riper, bulker eller skade på glidelås etc erstattes ikke .
  • Større skader erstattes med ny koffert som kan utleveres på flyplassen, eller ved reparasjon

Hvis bagasje ikke erstattes på flyplassen gjelder følgende:

  • Widerøe har 10% avskriving i erstatningsansvar per år i alder på skadet bagasje. Maks 50% avskriving
  • Skaderapport skrevet ut på flyplass må alltid vedlegges i det elektroniske skjemaet under (Skjema for erstatning) eller sendes som vedlegg ved skriftlig krav om erstatning. 

 

Skjema for krav om erstatning for forsinket eller skadet bagasje

Gå til skjema