Reklamasjon forsinket eller kansellert fly
- Skjema for 3.parts aktører


Ønsker du å søke erstatning/kompensasjon på vegne av din kunde i forbindelse med forsinket eller kansellert fly,  så kan du benytte skjemaet under.