Om Widerøe

Widerøe er Skandinavias største regionale flyselskap og flyr til over 50 destinasjoner i Norge og Europa. Med 3000 engasjerte medarbeidere har selskapet et stort engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tas samfunnsoppdraget på alvor og det jobbes hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Widerøe har sitt hovedkontor i Bodø, men har operasjoner spredt over hele landet. I flyflåten har Widerøe’s Flyveselskap 45 fly av typen Dash og Embraer. Sentralt i flytilbudet står det viktige kortbanenettet som er bygd opp over mange tiår. På kortbanenettet flyr Widerøe’s Flyveselskap både på anbud for Samferdselsdepartementet og kommersielle ruter. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Torghatten og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Internet AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

Widerøe satser stort på ny teknologi og en mer bærekraftig luftfart. Les mer her

Organisasjonskart

Foto

Widerøe

Mer enn 2,8 millioner passasjerer reiste med Widerøe’s flyveselskap AS i 2018. Daglig har flyveselskapet over 400 avganger. Widerøe’s Flyveselskap AS opererer 44 fly av typen Dash 8 og Embraer E190-E2 som trafikkerer mer enn 49 flyplasser i inn- og utland. Flyveselskapet trafikkerer mer enn dobbelt så mange flyplasser i Norge som noen andre selskaper. De kommersielle rutene utgjør i dag rundt 60 % av Widerøe’s Flyveselskap AS virksomhet, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent.

 

I april 2018 mottok vi vårt første av våre tre jetfly av typen Embraer E190-E2. Selskapet har opsjon på ytterligere 12 stk. 

Mer informasjon om våre flytyper

Widerøe Ground Handling AS leverer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge. Selskapet tilbyr alle produkter som er nødvendige for flyselskapene. Tradisjonell håndtering av passasjerer og bagasje, frakt håndtering og avvising av fly er sentrale produktområder for virksomheten. 

 

Mer informasjon om Widerøe Ground Handling AS

 

Widerøe Technical Services AS leverer tekniske tjenester i Tromsø, Bodø, Bergen og på Torp. Hovedbase for tungt teknisk vedlikehold av fly er lokalisert i Bodø. Virksomheten er godkjent vedlikeholdsorganisasjon i henhold til JAR-145.

 

Mer informasjon om Widerøe Technical Services AS

Widerøe Internet AS drifter wideroe.no og ca 35% av flybillettene i konsernet selges gjennom wideroe.no. Widerøe Internet AS håndterer i tillegg Widerøe’s Flyveselskap AS internett kundesupport. Selskapet utfører også sikring mot kredittkortsvindel (fraud detection) både for flyveselskapet og eksterne kunder.

 

Mer informasjon om Widerøe Internet AS

Selskapet eier henholdsvis fly/flymotorer og eiendommer som er nødvendig for å gjennomføre konsernets aktiviteter.

 

 

Datterselskap av Widerøe Asset AS, altså datterdatter til Widerøe AS.

Selskapets virksomhet er investering i og forvaltning av luftfartøy, herunder kjøp, salg, leie og drift av luftfartøy, samt deltakelse i andre selskap med samme formål.

Kontaktinformasjon - Administrasjon

Hovedkontor, Bodø:

Widerøe's Flyveselskap AS
Langstranda 6, Postboks 247
8001 Bodø

Telefon: 75 51 35 00

Administrasjon, Oslo:

Widerøe AS
Fornebuveien 11
1366 Lysaker