Om Widerøe

Widerøe konsernet eies av Torghatten og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. Widerøe har sitt hovedkontor i Bodø og mer enn 3000 stolte og engasjerte medarbeidere spredt rundt i hele Norge. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Internet AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS. 

Widerøe’s Flyveselskap har 45 fly i flåten og flyr til mer enn 50 destinasjoner i inn- og utland. Sentralt i Widerøes flytilbud står det viktige kortbanenettet i Norge. Kortbanenettet er et sentralt kollektivtilbud til distriktene og er bygd opp over mange tiår. På kortbanenettet flyr Widerøe’s Flyveselskap både på anbud for Samferdselsdepartementet og kommersielle ruter. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Vi investerer hele tiden i den siste teknologien som er tilgjengelig for å redusere vårt klimaavtrykk. Det nye Embraer E190-E2 er det mest miljøvennlige flyet som kan kjøpes i sin klasse og har stått i sentrum for utviklingen av Widerøes regionale rutenettverk de siste årene. Vi vet dette ikke er nok. Derfor er Widerøe en pådriver for elektrifisering av kortbanenettet. Vår ambisjon er å skape en miljøagenda i bransjen slik at vi kan ta i bruk elektriske fly på kortbanenettet innen 2030. Vi ønsker å være en del av løsningen på dagens klimautfordringer, ikke en del av problemet.

Organisasjonskart

Foto

Widerøe

Mer enn 2,8 millioner passasjerer reiste med Widerøe’s flyveselskap AS i 2018. Daglig har flyveselskapet over 400 avganger. Widerøe’s Flyveselskap AS opererer 44 fly av typen Dash 8 og Embraer E190-E2 som trafikkerer mer enn 49 flyplasser i inn- og utland. Flyveselskapet trafikkerer mer enn dobbelt så mange flyplasser i Norge som noen andre selskaper. De kommersielle rutene utgjør i dag rundt 60 % av Widerøe’s Flyveselskap AS virksomhet, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent.

 

I april 2018 mottok vi vårt første av våre tre jetfly av typen Embraer E190-E2. Selskapet har opsjon på ytterligere 12 stk. 

Mer informasjon om våre flytyper

Widerøe Ground Handling AS leverer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge. Selskapet tilbyr alle produkter som er nødvendige for flyselskapene. Tradisjonell håndtering av passasjerer og bagasje, frakt håndtering og avvising av fly er sentrale produktområder for virksomheten. 

 

Mer informasjon om Widerøe Ground Handling AS

 

Widerøe Technical Services AS leverer tekniske tjenester i Tromsø, Bodø, Bergen og på Torp. Hovedbase for tungt teknisk vedlikehold av fly er lokalisert i Bodø. Virksomheten er godkjent vedlikeholdsorganisasjon i henhold til JAR-145.

 

Mer informasjon om Widerøe Technical Services AS

Widerøe Internet AS drifter wideroe.no og ca 35% av flybillettene i konsernet selges gjennom wideroe.no. Widerøe Internet AS håndterer i tillegg Widerøe’s Flyveselskap AS internett kundesupport. Selskapet utfører også sikring mot kredittkortsvindel (fraud detection) både for flyveselskapet og eksterne kunder.

 

Mer informasjon om Widerøe Internet AS

Selskapet eier henholdsvis fly/flymotorer og eiendommer som er nødvendig for å gjennomføre konsernets aktiviteter.

 

 

Datterselskap av Widerøe Asset AS, altså datterdatter til Widerøe AS.

Selskapets virksomhet er investering i og forvaltning av luftfartøy, herunder kjøp, salg, leie og drift av luftfartøy, samt deltakelse i andre selskap med samme formål.

Kontaktinformasjon - Administrasjon

Hovedkontor, Bodø:

Widerøe's Flyveselskap AS
Langstranda 6, Postboks 247
8001 Bodø

Telefon: 75 51 35 00

Administrasjon, Oslo:

Widerøe AS
Fornebuveien 11
1366 Lysaker