Widerøes historie

Historisk foto av luftfartpioneren Viggo Widerøe.

Foto

Ukjent/Norges Postmuseum

Den 19. februar 1934 stiftet Viggo Widerøe sammen med fire entusiastiske venner Widerøe's Flyveselskap AS på Ingjerstrand utenfor Oslo. De første årene, frem til krigsutbruddet, var virksomheten knyttet til taxi,- ambulanse,- skole- og fotoflyvning.

 

Fra 1950-årene økte aktiviteten betraktelig, og sjøflyruter i Nord- Norge bidro med de største inntektene sammen med verksted- driften på Fornebu. Sjøflyaktiviteten ble erstattet av landflyruter etter at myndighetene besluttet å etablere kortbaneflyplasser i distriktene.

 

I 1968 ble de fire første åpnet på strekningen mellom Bodø og Trondheim.


I 1970 ble Widerøe reorganisert, da selskapet ønsket å spille en ledende rolle i utviklingen av flyruter i distriktene. Forretningsidéen om rendyrket rutedrift ble realisert blant annet ved tilføring av ny kapital, noe som ga selskapet sterk vekst. Den kontinuerlige utviklingen som har foregått siden, har gjort Widerøe's Flyveselskap til en betydelig transportør i distrikts-Norge. Selskapets rutenett består i dag av 49 reisemål i inn- og utland. 

Viggo Widerøes drøm er blitt til distriktenes livsnerve. I 2019 er Widerøe 85 år og er Norges eldste flyselskap.

 

Les om Widerøe konsernet i dag