Spørsmål og svar om Cabin Crew stillinger

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål om søknadsprosess og opplæring som cabin crew. Både for faste heltidsstillinger og ressursgruppen.

 

1. Jeg har problemer med å fylle ut søknaden elektronisk, hva gjør jeg?

Henvend deg til support via:

2. Kan jeg sende søknad med vedlegg pr. post?

Alle søknader må sendes her

3. Må jeg selv dekke reisekostnader i forbindelse til intervju?

Ja, det dekkes av den enkelte.

4. Hvor mye tid må jeg sette av til intervjuet?

Intervjuet foregår både i plenum og individuelt, derfor må det settes av en hel dag fra klokken 09 - 16.

5. Hvor lenge varer et kurs for Cabin Crew?

Det varer i 4 uker og 3 dager.

6. Hvor avholdes kurset?

Hovedsakelig på Widerøe’s Aviation Academy (WAA) som ligger på Langstranda i Bodø.

7. Hvor mange deltakere er det på hvert kurs?

Det er vanlig med 16 deltakere pr. kurs.

8. Når kan jeg begynne å jobbe som Cabin Crew?

Oppstart etter endt og bestått kurs.

9. Må jeg være tilstede hver dag under kurset? 

For å få godkjent kurset må du delta alle dager.

10. Hva koster det å delta på et kurs for Cabin Crew? 

Det er ingen kurskostnad for den enkelte deltaker. Widerøe dekker hotell i Bodø og reise tur/retur Bodø. Det vil bli satt opp transport mellom hotell og Widerøe Aviation Academy. Denne dekkes av Widerøe.

11. Får jeg lønn under kurset?

Nei, men det utbetales en diettkompensasjon på kr 250,- pr døgn i kursperioden.

12. Jeg har erfaring som Cabin Crew. Vil dette få betydning for min lønnsansiennitet?

Du kan få godskrevet inntil 4 års praksis som Cabin Crew fra andre flyselskap. Det stilles krav til at du har jobbet i minimum 50 % stilling.

13. Kan jeg reise hjem i helgene?

Hjemreise kan bli vanskelig da noe av kurset er lagt til helgene.

14. Kan jeg jobbe ved siden av kurset?

Nei. Noe av treningen vil foregå på kveldstid (og i helgene).        

15. Kan jeg pendle til/fra en base?

På grunn av turnusordninger anbefaler vi ikke pendling.  

16. Jeg har søkt tidligere, må jeg søke på nytt denne gangen?

Ja.

17. Hva slags bilde må vedlegges søknaden?

Vi anbefaler et vanlig portrettbilde.

18. Hva tjener jeg som Cabin Crew i Widerøe?

Informasjon om lønn vil bli gitt under intervjuet.