Lærling i Widerøe

Lærling i Widerøe

Widerøe tilbyr fagopplæring innenfor flere fagområder i selskapene Widerøe Technical Service, Widerøe Ground Handling, Widerøe Internet og Widerøe's Flyveselskap. Vi har i dag 60 lærlinger plassert rundt i landet, og øker stadig antallet lærlingplasser.

Fagområdet med lærlingplasser

 • Flysystem
 • Avionikk
 • Reiseliv
 • Logistikk
 • IKT-service
 • Industrimekaniker
 • Flystruktur
 • Administrasjonsfag

Les mer om fagområdene under

right image

En flysystemmekaniker arbeider med alle mekaniske systemer i flyet. Arbeidet består av feilsøking, kontroll, skifte og justering av komponenter, samt å prøve ut alle fast monterte mekaniske installasjoner. Vi har lærlinger på flere av våre verksteder og i selve hangaren.

Base/Hangar

Som lærling på BASE/Hangar har man en variert arbeidsdag der det planlegges og gjennomføres vedlikehold og reparasjoner på hele luftfartøyet. En flysystemmekanikers arbeidsoppgaver i hangaren kan være inspeksjoner av blant annet motor, propell og flight controls. Utskiftning av komponenter, deriblant understell, motorer og rorflater. Testing, som f.eks flight controls, hydraulikksystemer og motorer og feilsøking av systemer og komponenter.

Widerøe har lærlinger i flysystem i hovedsak på hovedbasen i Bodø, men også i Tromsø, Bergen og på Torp hvor de har sin base på Line.

Line

Som lærling på Line vil lærlingen jobbe sammen med de teknikerne med mest erfaring. De utfører normalt vedlikehold innen alle nødvendige fagområder. Blant annet tilstandskontroll, feilretting og funksjonstester. Line er tilstede på alle våre baser rundt om i landet, de kjører tester og feilsøking oppe på flyplassen og inne på basene. Mens hangaren tar inn fly på store ettersyn er Line mer «hands on» hele døgnet på fly som er i rute. 

Hydromekanisk verksted (HMV)

Vårt hydromekaniske verksted er det største verkstedet vi har. Som lærling her vil man få drive med komponentvedlikehold av mekaniske/hydrauliske komponenter f.eks Bremser, landinggear, hjul, dyser, tilvirkning av hyd rør. De har også et eget maskinverksted som produserer viktig utstyr/verktøy til flyene.

Interiør

Som lærling på vår interiør-avdeling vil man bli spesialisert på vedlikehold og reparasjon av Interiøret i flyet.

Det kan være skade på binner, dadopanel, sidevegg, takpanel. De reparer også skadde deksler som er sprukket i cockpit eller generelt i flyet. Jevnlig vedlikehold av kabinstolene, cockpitstolene og liv-vestene. De fabrikkerer gardiner, propellerstropper, spesialtrekk, tepper, ballastsekker, vinylbelegg til flyene.  

Demonterer kabinen når den kommer inn på større sjekk. Tar vare på takpanel, veggpanel, binner. Setter dette på plass ved endt sjekk. Legger tepper og gulvbelegg. 

En avionikers fagfelt er alt det elektriske på flyet. Dette er systemer som blant annet består av instrumenter, kontrollbokser og sendere/mottakere innen systemene kommunikasjon, navigasjon, radar, autopilot, generator og batteri. I løpet av læretiden er lærlingen omtrent halvparten av tiden på avionikkverkstedet hvor han jobber med komponenter i disse systemene, mens den andre halvparten av tiden er han på Base- og Line Maintenance hvor han jobber planlagte ettersyn, modifikasjoner og utfører feilretting på flyene.

Som reiselivs-lærling i Widerøe Ground Handling har du en meget variert og utfordrende jobb. En servicemedarbeider er løsningsorientert, blid, hyggelig, hjelpsom og må kunne ta raske beslutninger når det kreves.

En vanlig arbeidsdag vil gå ut på å sjekke inn og boarde passasjerer. Hjelpe passasjerer med særskilte behov. Samarbeide med crew. Hjelpe passasjerer som mangler eller har fått skadet sin bagasje, og ellers være løsningsorientert ved uregelmessigheter. På kortbanestasjoner gjør alle «alt», mens på di større flyplassene er oppgavene mer delt mellom ulike avdelinger.

Som bakkepersonell i Widerøe Ground Handling har du en meget variert og utfordrende jobb. En stuer er løsningsorientert, blid, hyggelig, hjelpsom og må kunne ta raske beslutninger når det kreves.

Når flyet lander ved stasjonen er det kort tid til rådighet til å få det klart og av gårde igjen. Det er ofte utfordrende i all slags vær og med mange reisende.

En vanlig arbeidsdag vil gå ut på å vinke inn flyene når de lander på stasjonen, laste / losse flyene med bagasje, frakt og post, rapportere last til pilotene og å starte opp flyet når det er klart for avgang.

Vår IKT-lærling vil ha sin daglige arbeidsplass i Widerøe AS sin IT Seksjon. 

IT-seksjonen består av 28 medarbeidere i Widerøe AS 

 • IT-Sjef
 • IT-Drift 11 ansatte fordelt på Support og IT Systemdrift
 • IT-System 16 ansatte, fordelt i 3 ulike team som har ansvar for utvikling og integrering mot våre IKT-systemer

Vår lærling vil utvikle sin kompetanse innen drift- og vedlikehold av Widerøe Konsernets IKT systemer. I tillegg skal lærlingen være en del av teamet som har ansvar for brukerstøtte.

 • Support av Widerøe konsernets ansatte
 • Installasjon, drift og vedlikehold av nettverk og programvare
 • Installasjon av utstyr/printere og håndholdte enheter
 • Lærlingen skal utvikle forståelse for sikkerhet av nettverk, brukersikkerhet på filer og enheter.
 • Lage brukerdokumentasjon, beskrive og dokumentere ulike systemer, og problemløsninger.
 • Lærlingen skal bidra til et godt digitalt arbeidsmiljø

Vår lærling vil ha mye personlig kontakt med medarbeidere og leverandører. Det er derfor nødvendig at han kan kommunisere, formidle og samarbeide med andre.

Lærlingen må også ha ren vandel, da vi er avhengige av å få utstedt ID-Kort som gir tilganger på lufthavner rundt om i Norge.

En lærling i Industrimekanikerfaget vil være mekaniker på vårt bakkeutstyr ved Bodø Lufthavn.

Bakkeutstyr har mye variert og spesial tilpasset utstyr, og mange varierte oppgaver med mekaniske, elektriske og hydrauliske komponenter.  Som mekaniker på vårt bakkeutstyr får lærlingen oppgaver som å utføre feilsøking, reparasjoner og forebyggende vedlikehold på vårt bakkeutstyr ved våre lufthavner. 

Arbeidsstedet vil være Bodø, men det kan også bli litt reising til andre stasjoner.

På flystruktutverkstedet hos Widerøe får du være en del av et team, som i samarbeid med resten av teknisk avdeling ivaretar flyets struktur; herunder skrog, vinger, rorflater og alt som ligger imellom. 

Vi produserer, modifiserer og bytter komponenter, og vi utfører både metalliske- og komposittreparasjoner. Vi jobber på hele flyet og på alle våre flytyper. Verkstedet ligger i Bodø, men vi kan i perioder også måtte jobbe på andre baser. 

Faget krever gode håndtverksevner, nøyaktighet og ansvarsfølelse.

Som kontor- og administrasjonsfaglærling hos Widerøe AS har du en meget variert og utfordrende jobb.

En vanlig arbeidsdag vil variere veldig ut ifra hvilken avdeling du er på. Men noen arbeidsoppgaver går igjen, dette er da de administrative oppgavene. Som kontor-administrasjonsfag lærling jobber du med at Widerøe AS skal fungere som vanlig. 

Når du har fullført lærlingtiden så skal du kunne planlegge, utføre, dokumenter og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjelden regelverk.

 
Reiselivslærling i check-in

Foto

Photo credits