Pilot

Vil du bli pilot i Widerøe?

Widerøe har en av verdens mest utfordrende flyoperasjoner. Den værharde norskekysten gir pilotene en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Operasjonen stiller høye krav til din kompetanse og dine egenskaper som pilot er stolte av den jobben våre piloter gjør hver dag for å få passasjerene frem, og sikre at Widerøe utfører vårt samfunnsoppdrag hver dag. Selv om vi har blitt et relativt stort flyselskap, er vi opptatt av å beholde de gode relasjonene, som har vært en av Widerøes styrker. Vi kjenner hverandre og tar vare på hverandre. 

Vi tilbyr fast turnus og konkurransedyktige betingelser med markedsledende pensjons- og forsikringsordninger.

Widerøe har baser i Tromsø, Bodø, Oslo, Sandefjord og Bergen.

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

  • Beherske minimum et skandinavisk språk flytende (Berlitz, nivå 4)
  • EASA-sertifikat (skandinavisk utstedelsesland)
  • Medical, Class 1
  • Gyldig Multi Engine Instrument Rating (ME/IR)
  • MCC
  • Gyldig ATPL-teorieksamen

Bør ha:

  • Minimum 800 timer flytid, men dette kravet kan fravikes.

Prosessen

Vi tar kontakt med søkere som er aktuelle for opptak som piloter i Widerøe, og tilbyr plass på opptaksprøver. De søkere som godkjennes etter opptaksprøve, personlighetsanalyse og intervju vil få tilbud om ansettelse når det er ledige stillinger. 

Spørsmål vedrørende Widerøe og stillingsinnhold? Ta kontakt med Widerøe, telefon: (+47) 75 51 35 00 eller e-post til rekruttering-pilot@wideroe.no

Har du tekniske spørsmål vedrørende utfylling av søknadsskjema? Ta kontakt med HR-Manager, telefon: (+47) 24 11 29 20, eller send e-post til support@hr-manager.net

RESTRICTIONS: In order to work as a pilot in Widerøe, you must master at least one of the Scandinavian languages (Norwegian, Danish and/or Swedish). Applicants without Scandinavian language skills (Berlitz, level 4) will not be taken into consideration. piloter