Widerøes personalpolitikk

Vår personalpolitikk

Widerøes personalpolitikk har sitt utspring i bedriftens overordnede strategi og forretningsplan. Vår personalpolitikk reflekterer våre interne utfordringer og våre eksterne rammebetingelser. Den skal være tydelig og støtte opp om bedriftens overordnede målsetninger, slik at vi fremstår enhetlig og konsistent i forhold til nåværende og fremtidige medarbeidere. Alt personalarbeide i Widerøe er tuftet på vår personalpolitikk.

 

Vår ambisjon

Vi skal legge arbeidsforholdene til rette for at våre medarbeidere skal kunne lykkes i sitt arbeide med å tilfredsstille våre kunder. Alle våre medarbeidere har kunder - interne eller eksterne! Vi skal skape et arbeidsmiljø og en kultur, som motiverer alle medarbeidere til å levere intern og ekstern tjenestekvalitet. Våre medarbeidere skal oppleve at det er samsvar mellom de kravene vi stiller og den måten vi planlegger og tilrettelegger arbeidet. Dette danner grunnlaget for sunn drift, økt konkurransekraft og gode økonomiske resultater.

 

Våre verdier

Alle våre medarbeidere skal ha kjennskap til, og etterleve, våre verdier PÅLITELIG, OMTENKSOM, ENGASJERT og FOLKELIG. Vi søker å rekruttere medarbeidere som identifiserer seg med disse verdiene og som ønsker å utøve dem i praksis, i sitt daglige arbeide i Widerøe. Våre verdier skal være styrende for alle de valg vi står overfor hver eneste dag.

 

right image