Økonomi

Widerøe AS - Selskaps- og konsernregnskap

Selskaps- og konsernregnskap inneholder årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter til regnskapet og årsberetning. Rapporten dekker konsernet og de tilhørende datterselskapene.

PUBLISERTE RAPPORTER

2018

2017

2016

Widerøe's Flyveselskap AS - Årsrapport

Tidligere årsrapporter med tilhørende årsregnskap for Widerøe's Flyveselskap AS.

PUBLISERTE RAPPORTER

2015

2014