Personvernerklæring

Du bes om å lese denne personvernerklæringen (ver. 9.2) nøye, slik at du vet hvordan og hvorfor Widerøe behandler opplysninger om deg.

1. Innledning

1.1 Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Widerøe AS og andre enheter i Widerøe-konsernet ("Widerøe", "oss" og "vår") behandler personopplysninger. Personopplysninger er alle slags opplysninger som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en fysisk person ("Personopplysninger").

1.2 Denne personvernerklæringen gjelder for all vår behandling av Personopplysninger knyttet til brukere av Widerøes nettsider, app eller andre kommunikasjonskanaler, samt tjenester som bestilling av flyreiser, innsjekking, kundeservice, medlemsprofiler og nyhetsbrev (samlet kalt "Tjenester").

1.3 Det er viktig for oss at dine rettigheter ikke blir krenket, og Widerøe vil ikke behandle Personopplysninger om deg uten at det skjer i henhold til dine ønsker, avtaler du har inngått med oss, denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning. 

1.4 Vær oppmerksom på at du kanskje ikke vil kunne benytte deg fullt ut av Tjenestene våre uten at du gir oss Personopplysninger om deg.

1.5 Dersom du gir Personopplysninger til oss om andre, har du ansvar for å påse at de aktuelle personene har gitt sitt samtykke til at vi behandler Personopplysninger om dem i samsvar med denne personvernerklæringen og eventuelle andre vilkår som gjelder for de aktuelle Tjenestene.

 

2. Hvem har ansvar for å behandle personopplysningene?

2.1 Widerøe AS, org.nr. 917 281 629
Widerøe AS, att.: Personvernombud, Postboks 247, 8001 Bodø
er ansvarlig for det meste av behandlingen av Personopplysningene om deg i forbindelse med levering av Tjenestene.
Enheter innenfor Widerøe-konsernet eller tredjeparter, som Widerøes samarbeidspartnere, kan behandle eller være felles behandlingsansvarlige for Personopplysningene om deg i forbindelse med din bruk av noen av Tjenestene. Det kan også hende at vi blir pålagt å overføre visse Personopplysninger til offentlige myndigheter, og i så fall er det de som er behandlingsansvarlig for de opplysningene vi har overført.


 

3. Hva slags personopplysninger samler vi inn og hva bruker vi dem til?

3.1 I noen sammenhenger innhenter Widerøe personopplysninger fra deg direkte når du bruker tjenestene (f.eks. bestiller en flyreise). Det hender også at Widerøe mottar personopplysninger fra selskaper i Widerøe-konsernet eller fra våre samarbeidspartnere, for eksempel dersom du har brukt et reisebyrå når du bestilte en flyreise eller oppga EuroBonus-nummeret ditt.

3.2 Hvilke personopplysninger som blir innhentet, måten personopplysningene blir innhentet på og hva de brukes til kan variere avhengig av hvilken tjeneste det er du benytter deg av. Widerøe kan bruke personopplysningene om deg til de formål som er oppført nedenfor, samt til de formål som du fikk opplyst i forbindelse med de aktuelle tjenestene du benytter deg av:

 

Bestilling, administrering av reiser og innsjekk

Widerøe behandler personopplysninger om deg i forbindelse med håndteringen av bestillingene dine, f.eks. til innsjekking, formidling av informasjon om tidligere og fremtidige reiser, plassreservering og bruk av EuroBonus-nummer.

Når du bestiller flyreiser, hotell, leiebil eller andre reiserelaterte tjenester eller produkter via Widerøe, behandler Widerøe navn, adresse, kjønn, telefonnummer, e-postadresse, EuroBonus-nummer og andre medlemsnummer. For noen rabatterte billetter (f.eks. Ungdom, Student) vil Widerøe også behandle fødselsdato. Passinformasjon behandles for reiser til/fra land hvor dette er påkrevd.

Alle opplysninger som gis i forbindelse med bestillinger lagres i trettiseks (36) måneder etter avsluttet reise, til bruk i forbindelse med visse tjenester tilknyttet kundeservice (kvitteringer mv.) og reisehistorikk.

Widerøe anerkjenner at du gjennom bestillingsprosessen kan være nødt til å oppgi personopplysninger som er kategorisert som sensitive personopplysninger som informasjon vedr. assistanse eller måltider. Sensitive data håndteres alltid med ekstra varsomhet og sikkerhet.

 

Betaling

Når du bestiller en billett og/eller tilleggsprodukter som ekstra bagasje, spesialbagasje og Fast track må du oppgi din betalingsinformasjon for at transaksjonen skal kunne gjennomføres. Widerøe har gjort tiltak for at din betalingsinformasjon er sikret og behandles på en måte som er i tråd med lovverket. Informasjonen både tastes inn og lagres hos våre nøye utvalgte tjenesteleverandører som oppfyller påkrevd lovverk (PCI DSS). Din betalingsinformasjon lagres eller behandles derfor aldri av Widerøe, men kun av våre tjenesteleverandører.

 

Profiler

Når du oppretter en profil (Mine reiser eller Bedriftsportal), og samtykker til vilkårene som gjelder for disse tjenestene, inngår du en avtale med Widerøe

Når profilen opprettes vil Widerøe behandle personopplysningene du oppgir i profilen (kjønn, fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer, postnummer, land) for å skape din profil og for at disse dataene skal kunne være ferdig utfylt når du gjør en bestilling.

Dersom du velger å legge til reiser i profilen, vil din reiseinformasjon (eks. utreisested, destinasjon, flyselskap, dato og tidspunkt) og kvittering bli lagret i din profil. I tillegg kan informasjon om dine medreisende f.eks. fornavn, etternavn og kjønn legges til i profilen slik at informasjonen kan brukes når du bestiller billetter. Du kan også melde deg av og på fra å motta markedsføring fra Widerøe.

Dersom du velger å knytte et betalingskort til profilen, behandles (inntasting og lagring) og sikres betalingsinformasjonen av våre tjenesteleverandører. Våre tjenesteleverandører behandler informasjonen på våre vegne og Widerøe har ikke tilgang til dataene. Widerøe beholder kun et «token» (nøkkel) i profilen. Denne kan alene ikke brukes for å gjennomføre betalinger.

Widerøes behandling av personopplysninger er enten basert på samtykke eller en inngått avtalen med deg. Vi kan også behandle data i anonymisert form til bruk i statistikk og analyser (f.eks. telle antall profiler fra en region eller et land).

 

"Mine reiser"

Ved registrering av en profil under Min reiser vil Widerøe behandle dine personopplysninger i tråd med beskrivelsen ovenfor (Profiler). Ved å slette din profil vil Widerøe slette og slutte å behandle dine data med unntak av opplysninger som gis i forbindelse med bestillinger (Se «Bestilling, administrering av reiser og innsjekk»). Personopplysninger som du har valgt å legge til som ikke er påkrevd for registrering av profilen kan slettes av deg når som helst, og Widerøe vil da slutte å behandle denne dataen.

 

Bedriftsportal - Bedriftskonto

Ved registrering av en bedriftskonto vil Widerøe behandle dine persondata i tråd med beskrivelsen ovenfor (Profiler). Som virksomhetens kontaktperson vil du kunne invitere andre ansatte og ha tilgang til deres personopplysninger dersom den ansatte aksepterer invitasjonen til portalen. Du er ansvarlig for å behandle disse opplysningene på en sikker måte og i tråd med gjeldende lovverk. Du kan til enhver tid stoppe behandlingen av opplysninger om en ansatt ved å slette ansattprofilen. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne opprettholde vår avtale med din arbeidsgiver.

Behandling av en bedriftskonto kan stoppes ved å velge å slette kontoen, med unntak av data oppgitt i forbindelse med bestillinger (Se «Bestilling, administrering av reiser og innsjekk»). Kontoen vil bli deaktivert og deretter slettet etter 12 måneder. Dersom du ønsker å slette disse dataene umiddelbart, vennligst kontakt oss direkte.

 

Bedriftsportal - Ansattprofil

Virksomhetens kontaktperson kan, dersom du aksepterer hans/hennes invitasjon og dermed aktiverer en ansattprofil, ha tilgang til personopplysninger i din profil for å kunne administrere din ansattprofil. Du kan imidlertid når som helst trekke tilbake samtykket og fjerne din arbeidsgivers tilgang ved å slette din profil. Data oppgitt i forbindelse med bestillinger vil da kun bli behandlet av Widerøe (Se «Bestilling, administrering av reiser og innsjekk»).

 

Statistikk og analyse

Widerøe vil i noen sammenhenger anonymisere personopplysninger innhentet fra deg i forbindelse med levering av tjenestene og gjøre samlet bruk av slike opplysninger som grunnlag for forbedringer og statistikk og analyser (f.eks. telle antallet nyhetsbrevmottakere i en region eller i et land).

 

Sosiale medier

Når du bruker visse tjenester, kan du koble profilen din fra sosiale medier (f.eks. Facebook og/eller LinkedIn) opp mot nettsidene våre for å få en bedre brukeropplevelse. Hvis du velger å koble til profilen din fra sosiale medier, vil vi bruke opplysninger fra denne eller disse profilene til å fylle ut blanke felt (for eksempel når du foretar en bestilling), med f.eks. navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse. 

 

Kundeservice

Hvis du kontakter Widerøes kundeservice via e-post, chat, telefon, SMS eller andre kanaler, vil vi av og til behandle de Personopplysningene du oppgir (f.eks. navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse) samt reiseopplysninger (også bestillingsopplysninger) for å kunne yte kundeservice eller levere de Tjenestene du har bedt om. personopplysninger som ikke brukes i forbindelse med en bestemt Tjeneste, blir enten slettet eller anonymisert etter trettiseks (36) måneder. 

 

Nyhetsbrev og andre typer direkte markedsføring

Dersom du samtykker til å motta Widerøes nyhetsbrev, vil vi behandle personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer (avhengig av hvilken kanal du har valgt å motta nyhetsbrevet i) så lenge du ønsker å motta nyhetsbrevet. Dersom du gir beskjed om at du ikke lenger vil motta nyhetsbrevet, vil Personopplysningene bli slettet eller anonymisert (med mindre personopplysningene også brukes til andre formål), og du vil ikke motta flere nyhetsbrev fra oss. Du kan selvfølgelig når som helst gi beskjed om at du vil fortsette å motta nyhetsbrev. 

Dersom du gir ditt samtykke til det, vil vi i noen sammenhenger også overføre personopplysninger om deg til uavhengige markedsføringsbedrifter (f.eks. Facebook, Google, Instagram) slik at du kan motta aktuell og personalisert reklame, slik at effekten av reklamekampanjer kan måles, og slik at trafikk og antall klikk på reklame kan registreres. 

 

Widerøes app

Hvis du laster ned og bruker vår app, behandler vi personopplysninger om deg som gjør det mulig for oss å levere de tjenestene som inngår i appen. Eksempler på slike tjenester er formidling av flight-informasjon og informasjon om tidligere og fremtidige reiser, samt innsjekkingstjenester. Widerøe behandler om nødvendig opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, EuroBonus-nummer og passopplysninger.

Personopplysninger blir bare midlertidig lagret i appen. Når du lukker appen, blir personopplysningene om deg slettet fra appen, men forblir lagret i bakgrunnssystemet (f.eks. blir bestillingsopplysninger lagret i booking-systemet vårt, i henhold til denne personvernerklæringen). 

 

Personopplysninger som samles inn automatisk via informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettsidene og benytter deg av Tjenestene våre og for å øke sikkerheten og forbedre Tjenestene våre. Personopplysninger som blir samlet inn gjennom informasjonskapsler (IP-adressen din kan f.eks. vise hvor du er) blir i noen tilfeller anonymisert og brukt samlet som grunnlag for å gjøre forbedringer og utføre statistikk og analyser. 

For mer informasjon om hva slags informasjonskapsler Widerøe bruker, hvilke opplysninger vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler, hvilke rettigheter du har og annen informasjon, se vår erklæring om bruk av informasjonskapsler.


3.3 For mer informasjon om når vi sletter Personopplysninger vi har samlet inn om deg, se punkt 6 nedenfor.

 

4. Hvor blir personopplysningene behandlet?

4.1 Med unntak av noen få tilfeller blir Personopplysningene Widerøe samler inn om deg, behandlet innenfor EU/EØS. 

4.2 Widerøe vil i noen tilfeller overføre Personopplysninger til eller behandle Personopplysninger i tredjeparters hjemland utenfor EU/EØS for å kunne levere Tjenestene. Vi vil sørge for at slike uavhengige databehandlere har tilstrekkelig sikkerhet i forbindelse med behandlingen av Personopplysninger. Uavhengige databehandlere utenfor EU/EØS er gjennom EU-US Privacy Shield-avtalen, bindende konsernregler (Binding Corporate Rules – BCR) eller EU-kommisjonens standardbestemmelser juridisk forpliktet til å sørge for tilstrekkelig sikkerhet i behandlingen av Personopplysninger.
Uten hensyn til ovenstående avsnitt vil Widerøe i noen tilfeller overføre eller formidle Personopplysninger til (i) offentlige myndigheter utenfor EU/EØS dersom dette er pålagt ved lov eller ved pålegg fra vedkommende myndigheter (f.eks. hvis landet du har kjøpt flybillett til krever at du oppgir visse Personopplysninger for at du skal kunne reise til eller gjennom bestemmelsesstedet), eller (ii) samarbeidspartnere som Personopplysninger om deg kan gis til etter ditt samtykke (f.eks. flyselskap utenfor EU/EØS som inngår i reisebestillingen din).

4.3 Dersom Widerøe selger, reorganiserer eller på annen måte overdrar hele eller deler av sin virksomhet, vil Personopplysningene om deg bli overført sammen med Widerøes forretningsvirksomhet. 

 

5. Hvem har tilgang til persopplysningene om deg?

5.1 Personopplysningene om deg blir behandlet av vedkommende myndigheter, enheter i Widerøe-konsernet og Widerøes underleverandører og samarbeidspartnere for at du skal motta Tjenestene du benytter deg av eller har kjøpt av oss eller som vi på annen måte har inngått avtale om å levere. All behandling av Personopplysninger vil foregå i henhold til denne personvernerklæringen, til den bruk du har samtykket til, eller til bruk som er tillatt eller nødvendig etter gjeldende lovgivning (f.eks. for å oppfylle en avtale mellom deg og oss). 

5.2 Widerøes underleverandører og samarbeidspartnere vil behandle Personopplysninger om deg på våre vegne hvis og i den utstrekning det er nødvendig for at du skal motta de Tjenestene du har inngått avtale om, f.eks. håndtering av bestillingen din. 

 

6. Når blir personopplysningene slettet?

6.1 Widerøe vil behandle Personopplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å kunne levere Tjenestene til deg eller til du kontakter oss for å få Personopplysningene slettet. Merk at Widerøe, som det fremgår nedenfor, har rett og i noen tilfeller plikt til å foreta enkelte typer databehandling uten ditt samtykke. 
Under visse omstendigheter og i enkelttilfeller kan vi forlenge behandlingen av Personopplysningene dersom dette er pålagt ved lov eller ved pålegg fra vedkommende myndigheter, eller dersom vi har en berettiget interesse i å gjøre det og har hjemmel til det i gjeldende lovgivning, f.eks. for å beskytte våre interesser i en eventuell tvist med deg. 

6.2 Du har rett til å be om tilgang til eller be om at Widerøe retter eller sletter Personopplysningene om deg. På forespørsel fra deg vil Widerøe kostnadsfritt rette eller slette feilaktige, ufullstendige eller unødvendige Personopplysninger. 

6.3
Du kan også når som helst og uansett grunn trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av Personopplysningene om deg, og de vil så umiddelbart bli slettet eller anonymisert. Du har også rett til å be Widerøe om å begrense behandlingen av Personopplysningene om deg eller til å motsette deg at Widerøe behandler Personopplysninger om deg. 

6.4
Du har også rett til dataportabilitet for Personopplysningene vi har samlet inn om deg. 

6.5
Vær oppmerksom på at, avhengig av hva du ber om å få gjort, vil du etterpå kanskje ikke være i stand til å benytte deg av Tjenestene fullt ut. 

6.6
Uten hensyn til ovenstående, vil Widerøe i noen tilfeller ha en juridisk rett eller forpliktelse til å lagre eller på annen måte behandle Personopplysninger om deg uten ditt samtykke, for eksempel for å kunne oppfylle en avtale med deg (f.eks. å levere de Tjenestene du har kjøpt av oss) eller for å kunne oppfylle våre skattemessige forpliktelser.

6.7
Du har rett til å be om årlig å få informasjon om hvilke Personopplysninger som Widerøe behandler om deg. Slike forespørsler må fremsettes til Widerøe skriftlig ved bruk av kontaktopplysningene i punkt 9 nedenfor. 

6.8
I stedet for å slette Personopplysningene om deg, vil vi i noen tilfeller anonymisere dem.

6.9
Dersom du har betenkeligheter med hensyn til Widerøes behandling av Personopplysninger om deg, kan du når som helst kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene i punkt 9 nedenfor. Du kan også klage til tilsynsførende myndigheter i EU/EØS. 

 

7. Sikkerhet

7.1 Widerøe bestreber seg på å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå med hensyn til Personopplysninger og personvern og treffer de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å sørge for at Personopplysninger ikke blir tilgjengelige for uvedkommende, forsvinner, blir endret eller blir gjenstand for uautorisert behandling. Widerøe arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten i møte med den teknologiske utviklingen. 

7.2
Vi gjør bruk av moderne teknologi i alle våre systemer for å forhindre at Personopplysninger blir tilgjengelige for uvedkommende eller blir gjenstand for uautorisert behandling. Alle Personopplysninger av særlig karakter (f.eks. helserelaterte opplysninger) som du gir oss via våre elektroniske kanaler blir behandlet ved kryptert og sikker overføring.

7.3
Widerøe vil inngå nødvendige databehandleravtaler med tredjeparter som behandler Personopplysninger på våre vegne for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for alle Personopplysninger. 

 

8. Annet

8.1 Widerøe forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. 

 

9. Kontaktopplysninger

9.1 Vennligst ta kontakt dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller for andre henvendelser. 
E-post: support@wideroe.no
Telefon: +47 75 80 35 68
Adresse: Widerøe AS, att.: Personvernombud, Postboks 247, 8001 Bodø

Hvis du ikke lengre ønsker å motta markedsføring på e-post fra oss, kan du trekke tilbake ditt samtykke.