Passasjer gar ut av Widerøe fly DH8 Q400.

Widerøes anbudsruter gir ikke Eurobonus-poeng

FOTO Atle Møller

Hva er egentlig en anbudsrute? Hvorfor gir de ikke bonuspoeng? Og hvorfor er de så viktige? Her får du svarene.

follow on facebookÅpner i nytt vindu follow on twitterÅpner i nytt vindu

Som EuroBonus-medlem kan du nå opptjene og benytte deg av EuroBonus-poeng på alle Widerøes direkteruter i Norge og utlandet. Det er kun på anbudsrutene at uttak og opptjening av EuroBonus-poeng ikke er mulig.

Mange lurer på hvorfor ikke Widerøe også kan åpne for bruk av EuroBonus-poeng på disse strekningene. Grunnen til dette er at anbudsrutene er ruter som Widerøe flyr på oppdrag fra staten. Det er med andre ord staten ved Samferdselsdepartementet som setter disse begrensningene.
 

Lojalitetsprogram ikke tillatt av staten

Det er anbudsreglene til Samferdselsdepartementet som forbyr bruk av lojalitetsprogram på anbudsstrekninger, uavhengig av hvilken aktør som opererer på den aktuelle ruten. Derfor kan ikke Widerøe tilby opptjening eller bruk av bonusreiser på disse rutene.
På kartet nedenfor ser du anbudsruter hvor bonusopptjening ikke er mulig. En komplett oversikt over Widerøes anbudsruter finner du i denne tabellen.

Rutekart Anbudsruter.

Foto

Widerøe

Hvorfor er anbudsrutene så viktige?

Anbudsrutene er flyruter som staten ved Samferdselsdepartementet mener er viktige for Norges infrastruktur, og derfor bør betjenes, men som ingen flyselskaper i Europa mener de kan betjene med fornuftig lønnsomhet. Det er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge at man finner anbudsrutene, da store avstander gjør flytransporten nødvendig i disse regionene.

Anbudsrutene spiller slik sett en fundamental rolle for infrastrukturen i landet vårt. De sikrer stabil tilgang og leveranse av flytjeneste rundt om i landet, og ivaretar nordmenns reisebehov i Norge, og dermed også videre ut i verden.

Ikke minst gjør anbudsrutene det langstrakte landet vårt mer tilgjengelig for besøkende fra både inn- og utland. Anbudsrutene ivaretar slik sett Norge som en unik turistattraksjon, og sikrer framkommelighet til alle de spektakulære naturopplevelsene vi har rundt om i landet.

Fly under innflyvning til Vestvågøy, Lofoten.

Foto

Sverre Hjørnevik

TILGJENGELIGHET: Innflyvning til Vestvågøy i Lofoten.

En stor andel av Widerøes flyvirksomhet er knyttet til anbudsrutene. Det er konkurranse på disse rutene, noe som betyr at ulike flyselskap kan legge inn bud på ruteområdene som legges ut på anbud. Disse anbudene lyses ut hvert fjerde eller femte år i hele EØS-området. Det er staten som bestemmer ruteprogrammet, billettprisene og produktstandarden, mens salg og drift av flyruten er flyselskapets ansvar. Flyoperatøren som krever minst økonomisk bidrag (ikke av passasjerene) for å drifte ruten, vinner anbudet.

I september 2015 vant Widerøe anbudet i Sør-Norge, og har med det fått fornyet tillit til å fly regionale flyruter i Sør-Norge frem til 2020 av Samferdselsdepartementet.

Widerøe vant i oktober 2016 samtlige anbudsruter i Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark for anbudsperioden 1. april 2017 – 31. mars 2022. I utlysningen var det tre aktører som konkurrerte om å fly i nord, og Widerøe kom seirende ut av konkurransen.