To av Widerøes kabinansatte på vei inn I et fly.

Widerøes kabinpersonale er håndplukket

FOTO Hampus Lundgren

Når Widerøe ansetter nye kabinansatte er det bare noen få, helt spesielle kandidater som får jobben. Det er ikke alle som har «grønt blod» i årene, og egner seg til en jobb alene i kabinen.

follow on facebookÅpner i nytt vindu follow on twitterÅpner i nytt vindu

Når ledige stillinger utlyses som kabinpersonale i Widerøe, renner søknadene inn. Til fjorten ledige stillinger kan det komme inn godt over to hundre og femti søknader, og da går kabinsjef Elisabeth Banks og psykolog Helge Brovold grundig til verks:

– Vi ser etter kandidater med kvikkhet og glimt i øyet. I kabinen har vi ikke tid til å varme opp i møte med kunden, og derfor må vi ha omsorg og godhet i bunn. Det må falle de riktige kandidatene naturlig å ha omtanke for andre, og ikke minst må de være robuste nok til å kunne takle alle slags utfordrende situasjoner, forklarer Elisabeth, som selv har jobbet i Widerøe i tretti år.

Les også: Jeanette valgte himmelen foran havet

Widerøes kabinsjef Elisabeth Banks.

Foto

Privat

KABINSJEF: Elisabeth Banks

Personlighetstest

I den innledende runden reduseres alle søkerne til seksti kandidater. Dette gjøres gjennom en personlighetstest, som gir en indikator på hvilken personlighetstype du tilhører. Psykolog Helge Brovold har utviklet testen og forklarer:

– Jeg kan ikke si at du er et godt eller et bra menneske ut i fra personlighetstesten, men at du tilhører den gruppen mennesker med den største statistiske sannsynligheten for å kunne utføre jobben som kabinansatt bedre enn andre, forklarer Helge.

Testen består av over fire hundre spørsmål som krysseksaminerer kandidatene. Psykologen har basert testen på de gamle grekernes inndeling av de grunnleggende elementene ild, luft, jord og vann, og hvordan mennesker kan sies å ha egenskaper tydelig knyttet til hvert av disse. (Se forklaring nederst i saken).

For eksempel kjennetegnes mennesketypen «ild» av kreativitet og fantasi, mens typen «luft» kjennetegnes av rasjonalitet og saklighet.

Tre glade Widerøe-ansatte foran et fly.

Foto

Ukjent

WIDERØE: Vi ser etter kandidater med kvikkhet og glimt i øyet, forklarer kabinsjef Elisabeth Banks.

Se ogsåKabinansatt Bjørg kurerte Trudes flyskrekk
 

Videre til intervju

Av de seksti kandidatene som går videre etter personlighetstesten, er det cirka førti som går videre til intervju.

Personlighetstesten gir en klar indikasjon på hvilke av disse kategorier søkerne har størst tilhørighet i, men så må kvalitative og mer detaljerte forhold sjekkes ytterligere gjennom et intervju.

Det er som når en skal bake boller, forklarer psykologen. Du kan gi tretti personer den samme oppskriften og nøyaktig de samme ingrediensene, og allikevel få ulike kvaliteter eller smaker på bakverket.

– Elementene er hovedingrediensene i folk, men vi må oppleve dem ansikt til ansikt for å avklare personlige nyanser i deres stil, eller om de vil framstå som ekstra godt bakverk for selskapet, sier Helge.
 

Følelsen av trygghet

Men hva er det egentlig de ser etter? Nøyaktig hvilke egenskaper har disse kandidatene?

– Vi ser spesifikt etter personer som kan tilpasse seg prosedyrer, forklarer psykologen. Å være kabinansatt består nemlig i stor grad av å utføre spesifikke handlinger. Det er ikke rom for å improvisere sikkerhetssjekken eller å gi poetiske beskjeder til piloten. Alt må fungere – hele tiden. 

Et annet kriterie for å bli plukket ut er evnen til å opptre folkelig med passasjerene. Skal du jobbe i kabinen må du ha evnen å få folk til å føle seg vel, for Widerøes passasjerer skal ikke bare være trygge, de skal også føle seg trygge.

Samtidig må man være robust. For når alt kommer til alt er man ofte alene på jobb – i våre minste flytyper (Dash 8 – 100/200/300) flyr vi nemlig kun med én ansatt i kabinen. Det handler om trygghet i hvilken som helst situasjon. Fra fulle folk, dårlig vær og uforutsette hendelser. Hvem vil Widerøe ha i flyet da? Jo, ansatte som takler alt dette.

– Vi vil jo helst ha i pose og sekk. Bra med «jord» for sikkerheten og operative gjøremål, men utførelsen fuktet med «vann» for varme og kundeblikk, et lite innslag med «luft» for administrativ seriøsitet og strenghet, og kanskje et lite snev av «ild» i form av individualitet og fleksibilitet,  smiler Helge.

Kabinansatt Hanne Meland Hemminghytt snakker med passasjerer.

Foto

Hampus Lundgren

TRYGGHET OG TILLIT: Et annet kriterie for å bli plukket ut er evnen til å opptre folkelig med passasjerene. Skal du jobbe i kabinen må du ha evnen å få folk til å føle seg vel.

En sjette sans

Elisabeth nikker og er enig. De vil ha i pose og sekk. De vil ha de beste kandidatene, og nettopp derfor er det så viktig at utvelgelsesprosessen er omfattende og grundig.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra passasjerer som sier at Widerøe skiller seg fra andre selskaper på grunn av humøret og nærheten vi har med passasjerene, forteller Elisabeth. Hun understreker at det ikke nødvendigvis de som stikker seg ut og er flinke til å snakke for seg som kommer videre.

– Det er lov å være nervøs og å være usikker i en intervjusituasjon. Ser vi at du har ekte motivasjon og en personlighetstype som passer arbeidsplassen, lar vi oss begeistre, sier Elisabeth.

Etter å ha jobbet sammen i over femten år har Elisabeth og Helge nærmest utviklet en sjette sans for hvem som passer inn i rollen som kabinansatt i Widerøe. I seks av ti tilfeller finner de det de leter etter, i utvalget de intervjuer til slutt.

– Oi, dette blir en bra dag, sier vi da. Der er vi som et gammelt ektepar, ler Helge. Elisabeth bekrefter. For hvert kabinkurs som starter er hun overbevist om at kullet er det beste de noen gang har hatt.

– Vi er veldig stolte av dem, og det har vi all grunn til å være, smiler hun.

Widerøe kabinansatte Steinar og Kristina i ferd med å gå ombord et fly.

Foto

Lena Fredberg Gagnum

SKILLER SEG UT: Vi får mange tilbakemeldinger fra passasjerer som sier at Widerøe skiller seg fra andre selskaper på grunn av humøret og nærheten vi har med passasjerene, forteller Elisabeth. Her er Widerøes Steinar og Kristina på jobb.

De fire personlighetstypene

  • Ild (verden preget av kontinuerlig endring) = Krever personer som er kunstneriske, og kreative og på evig søken etter tilpassede svar. Liker å fantasere, tolke og assosiere, noe som er svært sjarmerende i et reklamebyrå, men ikke fullt så positivt i flybransjen hvor daglig drift i en vesentlig grad er prosedyreorientert og forhåndsbestemt.
     
  • Luft (verden sett fra litt mental distanse hvor verden framstår mer i form av upersonlige data som kan telles og måles) = Krever personer som er rasjonelle, saklige og ofte seriøse, liker å trekke upersonlige konklusjoner fra observerte data. For eksempel en værmelder som trives med å beregne vær og vind langs kysten, men som ikke fremstår som like karismatisk og varm i møtet med passasjerer inne i flyet.

  • Jord (verden sett på som bestående av faktiske forhold og noe vi kan reagere praktisk på) = Krever personer som er effektive og har evne til å ta til seg prosedyrer. Skjer det noe, reagerer de ved å utføre en definert handling. Flyverdenen er full av prosedyrer, så jord eller evnen til å opptre eller reagere forutsigelig er viktig.

  • Vann (verden bestående av mennesker med en egen unik opplevelse) = Krever personer som har evnen til å ta andre menneskers perspektiv. Slike empatiske personer prøver gjennom sin væremåte å tilføre en opplevd merverdi for passasjerene ved å være hyggelige og omsorgsfulle mens de samtidig utfører sine viktige prosedyrer korrekte. En svært positiv egenskap å ha i et fly som normalt er fullt av forskjellige folk med litt ulike behov.