Et Widerøreflys' take-off fra Torp.

Flyskrekk – Hva betyr alle lydene i flyet?

FOTO Atle Møller

Har du opplevd å bli redd av lydene i kabinen? Kabinansatt Hanne hjelper deg å forstå flylydene, så slipper du å holde pusten neste gang det plinger eller durer.

follow on facebookÅpner i nytt vindu follow on twitterÅpner i nytt vindu

– Jeg er vant til at passasjerene kan bli skremt av lydene om bord i flyet, og man trenger ikke være hardt rammet av flyskrekk for å bli litt ekstra anspent underveis. Jeg har etter hvert erfart at en forklaring på flylydene kan utgjøre en stor forskjell for mange, forteller kabinansatte Hanne Meland Hemminghytt. Nesten daglig møter hun passasjerer som er redde for å fly.

Sammen med Hanne har vi laget en guide til lydene som oppstår i kabinen i løpet av en flytur. Om du hører andre lyder enn disse som gjør deg usikker på din reise, så husk at du alltid kan ta kontakt med kabinbesetningen. De vil mer enn gjerne gi deg en forklaring, slik at du kan senke skuldrene.

Les også: Bjørgs magiske ord kurerte Trudes flyskrekk

Kabinansatt Hanne Meland Hemminghytt ombord på et Widerøe-fly.

Foto

Hampus Lundgren

HAR GOD PEILING: Kabinansatt Hanne Meland Hemminghytt på jobb.

Hannes lydguide til flyturen

spaker2 Lyd: Mens vi kjører ut til rullebanen vil det komme ett dobbeltpling, samtidig vil setebelteskiltet slås av og på.

 • Årsak: Plingene er en beskjed til kabinbesetningen om at det er cirka ett minutt igjen til avgang.

spaker2 Lyd: Like før avgang kommer det en svært høy propellstøy inne i flyet etterfulgt av at flyet raskt beveger seg fremover.

 • Årsak: Når flyet står i avgangsposisjon øker pilotene turtallet på motoren kraftig. Når turtallet er høyt nok slipper pilotene bremsene som fører til at flyet går raskt fremover. Dette gjøres for at man raskt skal komme opp i hastighet som gjør at flyet kan ta av på en kort rullebane.

spaker2 Lyd: Ett pling og lyset på setebeltet slås av.

 • Årsak: Beskjed til kabinansatte om at de har anledning til å reise seg og starte service eller salg om bord i flyet. På dette tidspunktet annonserer kabinbesetningen at de anbefaler alle om å bli sittende i setet med sikkerhetsbeltet på av sikkerhetsmessige årsaker. Dette er ren prosedyre, og en anbefaling som kommer uansett vær og vind.

spaker2 Lyd: Motorene endrer turtall og støyen inne i flyet blir merkbart lavere. Mange med flyskrekk opplever dette som svært ubehagelig fordi de blir redd for at motorene er i ferd med å stoppe opp.

 • Årsak: Flyet trenger mye motorkraft under avgang og første del av utflyvningen. Deretter justeres motorkraften ved at man endrer hastigheten på propellene, nesten som når man girer på en bil. Motorene går mer økonomisk og støynivået inne i flyet blir betydelig lavere.

spaker2 Lyd: Du kan oppleve vibrasjoner i flyet etterfulgt av flere ganske høye dunkelyder som smeller skikkelig foran i flyet.

 • Årsak: Det er ikke uvanlig at man flyr gjennom områder hvor det danner seg is på flyet. Flyet har utstyr for å fjerne is som legger seg på vinger og propell. Avisingssystemet varmer opp propellbladet slik at isen blir slengt av propellen, og noe kan da treffe fremre del av flykroppen. Dette kan oppleves ubehagelig, men er helt normalt og viser bare at avisingssystemet på flyet fungerer som det skal. Flykroppen er selvfølgelig konstruert for å tåle denne belastningen.

spaker2 Lyd: Det lyser rødt i lysrekken i taket og det kommer en pling-plong-lyd.

 • Årsak: Alle pling-plong-lyder er kommunikasjon mellom kabinansatte og piloter – på samme måte som alle pling-lyder er kommunikasjon fra besetningen til passasjerene.

spaker2 Lyd: Ett pling og et blått lys over setet til en av passasjerene.

 • Årsak: En passasjer har trykket på serviceknappen i lyspanelet over setet for å få kontakt med besetningen. Hanne oppfordrer alle som er redd for å fly om å bruke den for å tilkalle kabinbesetningen om det skulle være noe.

spaker2 Lyd: Ett pling og lyset med setebeltet kommer på cirka ti minutter før landing.

 • Årsak: Mange skvetter av lyden og blir engstelig, men det er bare et signal til den kabinansatte om at kabinen må klargjøres før landing. Dette innebærer blant annet å se til at setebelter er på, nødutganger er fri for håndbagasje, bordplaten er foldet sammen, osv.

spaker2 Lyd: Etter at kabinansatte er fastspent og klar for landing kommer det ett dobbeltpling, og setebelteskiltet slås av og på igjen. Like etter kan man høre en mekanisk lyd etterfulgt av et lite dunk.

 • Årsak: Lyden kommer av at hjulene felles ut og låses før landing. Plingene er beskjed til kabinansatte om at det er cirka ett minutt igjen til landing.

spaker2 Lyd: Under landing kommer det et dunk når flyet treffer bakken, og en kraftig lyd fra propellene mens flyet bremser opp.

 • Årsak: Dunket kommer naturlig nok idet flyet treffer bakken. Den økte støyen fra motorene etter landing skyldes at motorene reverseres for å hjelpe flyet å bremse raskt. Hvor brå oppbremsingen er, vil variere etter lengden på rullebanen.

spaker2 Lyd: Turbulens gir ikke så mye lyd, men en risting i flyet og en følelse av at det kan falle litt ned.

 • Årsak: Turbulens oppstår ofte når det er mye vær og vind, men kan også oppstå når det er klart og fint vær. 
   

Les også: Hva er egentlig turbulens?

Widerøe fly i ferd med å lande på Skagen flyplass ved Stokmarknes.

Foto

Trym Ivar Bergsmo

VED LANDING: Mange lyder før og under landing er beskjeder som kabinansatte skal kjenne igjen. Dunket som gjerne kommer når flyet treffer bakken er helt naturlig, mens støyen i etterkant kommer av at motorene reverseres for å hjelpe flyet å bremse raskest mulig.

En hånd på magen

I tillegg til å forklare lydene pleier Hanne dessuten alltid å be passasjerene om å legge en hånd på magen.

– Det gjør at de kjenner at de puster med magen slik at de ikke begynner å hyperventilere underveis. I verste fall kan hyperventilering føre til at man besvimer. Mange opplever denne enkle øvelsen beroligende, også fordi arbeidsoppgaven gir dem noe annet å fokusere på, forteller Hanne.

Å fortelle at hun og besetningen har familie de vil hjem til, pleier også å hjelpe.

– Jeg pleier å si at vi aldri hadde hatt denne jobben om vi følte at det var en risiko for oss. Det er faktisk en aha-opplevelse for mange å reflektere rundt det, sier den erfarne kabinansatte.

Kabinansatt Hanne Meland Hemminghytt snakker med passasjerer.

Foto

Hampus Lundgren

BARE SPØR: Sammen med Hanne har vi laget en guide til lydene som oppstår i kabinen i løpet av en flytur. Om du hører andre lyder enn disse som gjør deg usikker, så husk at du alltid kan ta kontakt med kabinbesetningen.