Farlig gods og forbudte gjenstander

Farlig gods

Farlig gods er materialer og gjenstander sompå grunn av deres kjemiske eller fysiske egenskaper,  utgjør en risiko for mennesker, eiendom og miljøet.

Widerøe transporterer ikke farlig gods. Se en oversikt over hva som regnes som farlig gods i tabellen nedenfor.

Litiumbatterier

Litiumbatterier brukes som energikilde i forbrukerelektronikk f.eks. mobiltelefoner, leker, nettbrett og medisinsk utstyr. Slike batterier kan generere høy varme dersom de kortslutter og ta fyr dersom de er skadet. Derfor regnes litiumbatterier som farlig gods som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Les derfor våre restriksjoner på litiumbatterier som bagasje før du flyr med oss.

E-sigaretter

E-sigaretter (inkludert e-sigarer, e-piper og liknende) som inneholder batterier, må pakkes hver for seg for å forhindre at de aktiveres ved uhell. 

  • Det er ikke tillatt og bruke eller lade e-sigaretter om bord
  • Ikke tillatt i eller som innsjekket bagasje
  • Tillatt i eller som håndbagasje

 

Eksplosiver
/content/dam/wideroe/icons/81-hazard-explosives-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Brennbare vesker
/content/dam/wideroe/icons/Flam_Liquids (4).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Brennbare stoffer
/content/dam/wideroe/icons/Flam_Solids (3).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Brennbare gasser
/content/dam/wideroe/icons/Flam_Gas (3).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Radioaktive materialer
/content/dam/wideroe/icons/85-hazard-radiation-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Giftige stoffer
/content/dam/wideroe/icons/86-hazard-toxic-48px (1).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Korroderende materiale
/content/dam/wideroe/icons/84-hazard-corrosive-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Oksiderende stoffer
/content/dam/wideroe/icons/83-hazard-oxidising-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}

Forbudte gjenstander

Noen gjenstander er forbudt å medbringe på Widerøes flyvninger og innenfor sikkerhetsområdet på flyplassen på grunn risikoen de kan utgjøre for flyet eller personer ombord.

Blant de forbudte gjenstandene kan noen av dem transporteres i innsjekket bagasje, men vær oppmerksom på at det kan finnes regler for hvordan disse gjenstandene kan sendes.

En oversikt over gjenstandene finnes i tabellen nedenfor.

 

Les mer

Full beskrivelse av forbudte gjenstander (med eksempler)

Forbudte gjenstander

Widerøes regler for spesialbagasje

Spesialbagasje

Våpen og andre enheter som kan utløse prosjektiler
/content/dam/wideroe/icons/88-prohibited-gun-48px (1).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Skarpe gjenstander
/content/dam/wideroe/icons/89-prohibited-knife-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Gjenstander i stand til å lamme/gi støt
/content/dam/wideroe/icons/90-prohibited-stun-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Verktøy som kan brukes til å true/skade flyet
/content/dam/wideroe/icons/91-prohibited-tool-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Stumpe gjenstander som kan brukes som slagvåpen
/content/dam/wideroe/icons/92-prohibited-bat-48px.svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Eksplosiver og brannfarlige materialer og gjenstander
/content/dam/wideroe/icons/Explosive (3).svg
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
*Det foreligger restriksjoner for hvordan gjenstandene kan sendes. Se regler for spesialbagasje.