Forbudte gjenstander

Våpen og andre enheter som kan utløse prosjektiler

Enheter som er i stand til, eller ser ut som de kan forårsake alvorlig skade ved å skyte ut et prosjektil, inkludert:

 • Skytevåpen av alle typer, som pistoler, revolvere, rifler, hagler,
 • Leketøypistoler, kopier og imitasjonsvåpen som kan forveksles med virkelige våpen,
 • Deler av skytevåpen, unntatt teleskopiske sikter
 • Trykkluft og CO2-våpen, som pistoler, pellets pistoler, rifler og andre kuleutskytende våpen,
 • Signal pistoler og startpistoler,
 • Buer, armbrøst og piler,
 • Harpuner, pistoler og pilpistoler
 • Slynger og katapulter

Ikke tillatt i håndbagasje

right image

Skarpe gjenstander

Gjenstander med skarpe punkt eller skarp kant som kan brukes til å forårsake alvorlig skade, inkludert:

 • Gjenstander konstruert for hakking, som for eksempel økser, hakker og kløyveverktøy
 • Isøkser og ishakker, - barberblader, Forbudte gjenstander om bord på fly.
 • Boksåpnere
 • Kniver med knivblad på mer enn 6 cm
 • Saks med blad på mer enn 6 cm målt fra svinghjulet
 • Kampsportutstyr med skarpt punkt eller skarp kant
 • Sverd og sabler

Ikke tillatt i håndbagasje

right image

GJenstander i stand til å lamme/gi støt

Gjenstander som kan gi støt/lamme f.eks

 • Sjokkpistoler, sjokkbatonger eller andre sjokkvåpen,
 • Gjenstander egnet il å gi støt til/drepe dyr
 • Deaktiverende og lammende kjemikalier, gasser og spray, f.eks. alle typer pepper spray, chilipepper spray, tåre gass, syre spray og insekts spray

Ikke tillatt i håndbagasje

right image

Værktøy som kan brukes til å true/skade flyet

Verktøy som kan brukes til å forårsake alvorlig skade eller true sikkerheten til et fly, inkludert:

- Brekkjern

- Bormaskiner og driller, (også batteridrevne) nkludert batteridrevne

- Verktøy med et blad eller skaft på mer enn 6 cm som kan brukes som våpen, eks: skrutrekkere og meisler,

- Sager, inkludert batteridrevne bærbare motorsager,

- Flammekastere,

- Boltpistoler og spikerpistoler 

Ikke tillatt i håndbagasje

right image

Stumpe gjenstander som kan brukes som slagvåpen

Gjenstander som kan brukes til å forårsake alvorlig skade når de blir brukt til å slå med, inkludert:

 • Baseball- og softball køller
 • Klubber og batonger
 • Kampsportutstyr

Ikke tillatt i håndbagasje

right image

Eksplosiver og brannfarlige materialer og gjenstander

Eksplosiver og brannfarlige materialer og gjenstander som er i stand til å kunne forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot flyets sikkerhet, herunder:

 • Ammunisjon
 • Fenghetter
 • Detonatorer og lunter
 • Kopi eller imitasjon av eksplosive gjenstander
 • Miner, granater og annet eksplosivt militært materiell
 • Fyrverkeri og annen pyroteknikk
 • Røyk-genererende beholdere og røykgenererende patroner
 • Dynamitt, krutt og plasteksplosiver.

Ikke tillatt i håndbagasje

Ikke tillatt i innsjekket bagasje

right image