Litiumbatterier

Restriksjoner for litiumbatterier på Widerøes flyvninger

Litiumbatterier brukes som energikilde i forbrukerelektronikk f.eks. mobiltelefoner, leker, nettbrett og medisinsk utstyr. Slike batterier kan generere høy varme dersom de kortslutter og ta fyr dersom de er skadet. Derfor regnes litiumbatterier som farlig gods som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Om bord i Widerøes fly skal kabinpersonell umiddelbart informeres dersom elektronisk utstyr blir skadet, unormalt varmt, eller utvikler røyk.

I tabellen nedenfor kan du få en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for litiumbatterier på Widerøes flyvninger.

right image
Maks. 100 Wh: Mobiltelefoner, MP3-spillere, nødladere, nettbrett, PCer etc.
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Fastmontert i enheten
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Maks 20 stk batteri pr passasjer (under 100Wh pr batteri)
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Løse batterier
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
101 Wh til 160 Wh: Videokamera, medisinsk utstyr etc.
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Fastmontert i enheten
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Løse batterier
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Ja
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
Ja*
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Over 160 Wh: Hybride/elektiske sykler, og andre kjøretøy, scootere, Segway og lignende
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Any
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
-
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Hoverboards, Solowheels, airwheels og lignende
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Any
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
-
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
Skadde, defekte eller tilbakekalte litiumbatterier, eller tilbakekalt elektronisk utstyr som inneholder litiumbatterier
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
Alle
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
Nei
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
-
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}} Konfigurasjon
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Håndbagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Innsjekket bagasje
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}Godkjennelse fra flyselskap påkrevd
{{altEmptyString}}
{{altEmptyString}}

*Godkjennelse fra flyselskapet vil bli gitt forutsatt at:

- Løse batterier beskyttes for å minimere risikoen for kortslutning. Enten ved å frakte dem i orginalbalasje, dekke batterikontaktpunkter med ikke-ledende tape for å isolere dem eller pakke hvert batteri i en egen plastpose.

- Enheter som batterier er fastmontert i fraktes i avskrudd tilstand og på en måte som sikrer at enheten ikke skrur seg på av seg selv.

- Hjemmebygde elektroniske enheter (droner, radiostyre biler ol.) aksepteres ikke med mindre batteriene fjernes fra enheten og pakkes slik oppgitt ovenfor.