Reiser med barn

BARNEBILLETTER

Barn fra 2 til og med 11 år får barnerabatt på innen- og utenlandsreiser. På Widerøes anbudsruter er aldersgrensen 2 til og med 15 år. Barn over 2 år har samme fribagasje som voksne. Barn fra 12 år kan reise med ungdomsbillett eller voksenbillett. Barn under 12 år må reise sammen med en person som er minst 16 år. Ellers må barn under 12 år reise som "barn som reiser alene".

Barn - Aldersgrenser

Vi tilbyr barnebilletter til reisende i aldersspennet:

Andbudsruter
2 år til og med 15 år

Alle andre ruter
2 år til og med 11 år

Spedbarn

Barn under to år reiser gratis innenlands og betaler 10% av voksenbillett på utenlandsreiser. Hvis barnet skal ha et eget sete på flyet må man bestille en vanlig barnebillett, og reise med et godkjent barnesete/bilsete som er maks 43 cm bredt og 65 cm høyt. Av sikkerhetsårsaker er bærebager ikke tillatt.

Én voksen kan reise med inntil to barn under 2 år, men dette forutsetter at man bestiller barnebillett for det ene barnet som må sitte i medbrakt godkjent barnesete/bilsete. Merk at det er kun barn under 2 år som kan bruke godkjent barnesete/bilsete i Widerøes fly. 

Man kan ha med én barnevogn til spedbarnet uansett billettype. Hvis billetten har inkludert bagasje (Economy / Flex / Full Flex) kan man i tillegg ha en bagasje på 23 kg. Det man trenger til spedbarnet under reisen, utover barnemat og bleier, regnes som en del av den voksnes håndbagasje.

Spedbarn

Hos Widerøe er et spedbarn et barn yngre enn 2 år.

For hjemreise fra sykehus kan barnet reise med Widerøe tidligst 48 timer etter fødsel. Helseklarering fra fødselslegen på utskrivende sykehus må medbringes. Legen er ansvarlig for at det er tilrådelig med tidlig flytransport.

Barn som reiser alene (UM)

Widerøe tilbyr assistanse til barn i alderen 5 til og med 17 år som skal reise alene. Produktet er også tilgjengelig på kombinasjonsflyvninger med Widerøe og SAS. Av sikkerhetshensyn er det begrenset med plasser for barn som reiser alene (UM) per flyvning. 

Barn under 12 år må reise sammen med en person som er minst 16 år. Ellers må barn under 12 år reise som "barn som reiser alene".
Den som følger barnet til flyplassen må være tilstede helt til flyet har tatt av.

Ved bestilling av assistanse for barn som reiser alene tilkommer et ekstra gebyr per flyvning (ved kombinasjon av SAS og Widerøe påløper begge gebyr). Se oversikten nedenfor.

 

Widerøe innenriks - anbudsruter og kortbanenett
Pris *
NOK 150
Widerøe innenriks - øvrige ruter
Pris *
NOK 250
Widerøe utland - reisestart Norge
Pris *
NOK 350
Widerøe utland - reisestart Danmark
Pris *
DKK 350
Widerøe utland - reisestart Sverige
Pris *
SEK 350
Widerøe utland - reisestart UK
Pris *
GBP 36
Widerøe utland - reisestart Tyskland
Pris *
EUR 40
SAS innenriks Norge/Danmark/Sverige
Pris *
NOK 350/DKK 350/SEK 350
SAS utland - reisestart Norge
Pris *
NOK 450
SAS utland - reisestart Danmark
Pris *
DKK 450
SAS utland - reisestart Sverige
Pris *
SEK 450
SAS utland - reisestart øvrige Europa til Skandinavia
Pris *
EUR 50
Oppgitt pris er per vei. Dersom det er kombinasjonsreise Widerøe/SAS, legges gebyrene sammen.
* Dersom annen valuta er valgt i bestillingen, vil det oppgitte gebyret konverteres til valgte valuta

Bestill plass for barn som reiser alene (UM)

Bestillinger gjøres på Widerøe.no. Legg til en kommentar under "ASSISTANSE" på passasjerinfo-siden om at du bestiller for et barn som reiser alene.

Du vil motta en bekreftelse om vi har tilgjengelighet på den ønskede flyvningen. Vi vil også informere om total pris (inkl. gebyr).

Skjema for barn som reiser alene Må fylles ut, skrives ut i 3 eksemplarer og medbringes til flyturen.

Skjema for barn som reiser alene
(Dansk skjema)  (Svensk skjema)

BARN SOM REISER ALENE TIL UTLANDET

Vi anbefaler at barn/ungdom under 18 år som skal reise alene utstyres med en fullmakt fra foresatte.

 

Skal du reise med andres barn anbefaler vi at du tar med en fullmakt fra barnets foresatte, i tillegg til barnets pass. Du kan oppleve å bli stoppet i passkontrollen i Norge eller i andre land, og bedt om å vise et dokument som gir deg rett til å reise ut av landet med barnet.

Fullmakt - Barn som reiser alene til utlandet

Fullmakten må:

- Bekrefte at personen som ledsager barnet har fullmakt til dette til et gitt land og for en gitt periode

- Være signert av barnets foresatte

- Inneholde kontaktinformasjon til foresatte

Les mer om reiser med barn

Barn ser i en billedbok ombord på et Widerø-fly.

6 tips til deg som skal fly med barn

Mange barn elsker å fly, mens foreldre og medpassasjerer nok ikke alltid er like begeistret. Men med litt planlegging kan det faktisk bli en hyggelig opplevelse for alle!

Bakkeansatt hjelper en gutt som skal fly alene med Widerøe.

Skal barnet ditt fly alene? Da bør du lese disse tipsene!

Litt engstelig for å sende barnet av gårde alene? Husk at med god tid, nok mat og drikke og noe gøy i sekken, er mye gjort. Vit også at vi passer godt på under hele flyreisen.